De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Een manier om ethisch te reflecteren is het voeren van moreel beraad. Opella heeft dan ook de wens te kennen gegeven dat moreel beraad een geïntegreerd onderdeel zal worden van het werkproces van de zorgverleners van Opella. De vraag is echter of het voeren van moreel beraad invloed heeft op de competentie met betrekking tot ethische reflectie van de zorgverleners van de twee teams van Opella te Harskamp en Wageningen, in de dagelijkse beroepspraktijk.
Methode: Om antwoord te geven op de hoofdvraag is literatuuronderzoek gedaan. Hierna volgde observatieonderzoek en surveyonderzoek, in de vorm van enquêtes. De zorgverleners van Opella die aanwezig zijn geweest bij een of beide bijeenkomsten moreel beraad, hebben een enquête ontvangen.
Resultaten: Factoren die aanwezig moeten zijn om moreel beraad te kunnen voeren zijn onder andere: Implementatie, methode, stappenplan, gespreksleider, grootte en samenstelling van de groep en randvoorwaarden. De noodzakelijke deelcompetenties liggen op de gebieden ‘kennis’, ‘houding’ en ‘vaardigheden’.
Conclusie: Zowel vanuit het observatieonderzoek als uit het surveyonderzoek is gebleken dat het voeren van moreel beraad bijdraagt aan de ontwikkeling van de competentie tot ethische reflectie. Deelcompetenties waar weinig tot geen ontwikkeling in gevonden is, zijn inzicht in de organisatie en afstand nemen.
Aanbevelingen: De onderzoekers achten het noodzakelijk om in de voortzetting van het moreel beraad ook een gespreksleider bij het moreel beraad aanwezig te laten zijn. Ook is ethiekonderwijs en het blijven gebruiken van het Stappenplan Moreel Beraad aanbevolen. Vervolgonderzoek is raadzaam.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
PartnerOpella, Ede
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk