De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwe Godsdienst Methode

Hoofdwegen in het Nieuwe Testament: Inleiding tot het Nieuwe Testament

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nieuwe Godsdienst Methode

Hoofdwegen in het Nieuwe Testament: Inleiding tot het Nieuwe Testament

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het schooljaar 2012-2013 heb ik, mijn afstudeerproject uitgevoerd op mijn stageschool Het Streek. Bij de sectie godsdienst op deze school werkt men met zelfgeschreven methodes. In het tweede leerjaar staat het Nieuwe Testament centraal. Mijn opdracht was om de eerste twee boekjes van dit leerjaar (Ontstaan van het Nieuwe Testament en De Evangelisten) te herenigen en te vernieuwen. De vernieuwde methode beslaat nu het ontstaan en de gehele inhoud van het Nieuwe Testament.
De methode gaat uit van drie doelen, namelijk: (1) De leerling verdiept inhoudelijk zijn kennis over het ontstaan, maar met name de algemene inhoud van het Nieuwe Testament. (2) De methode verbindt de aangeboden informatie met de leefwereld van jongeren. (3)De leerling verwoordt zijn eigen visie op het Nieuwe Testament.
De methode rust op een stevige basis van theoretisch en praktijkgericht onderzoek. Door het bestuderen van de godsdienstpedagogische literatuur ben ik er achter gekomen hoe je een brug slaat van de inhoud van het geloof naar de leefwereld van jongeren. Maar om er achter te komen waar de interesses van de leerlingen liggen, heb ik op mijn stageschool een enquête afgenomen. Ongeveer in het midden van mijn onderzoek heb ik samen met een collega student, Anita van Gils, een workshop trialogisch leren georganiseerd. Hierdoor was ik in staat om mijn afstudeerproject voor te leggen aan vakdocenten van de CHE en godsdienstdocenten van Het Streek. De uitkomsten van de bijeenkomst hebben mij een frisse, nieuwe blik gegeven op verbinding tussen het Nieuwe Testament en de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk