De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In Balans - Autonomie en Verbondenheid

Basale uitgangspunten in de hulpverlening!?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In Balans - Autonomie en Verbondenheid

Basale uitgangspunten in de hulpverlening!?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het lectoraat van de Christelijke Hogeschool te Ede vertegenwoordigd door dhr. W. Dekker. Het onderzoek met de termen autonomie en verbondenheid als uitgangspunten, is een verkennend onderzoek voor een onderzoek van Dekker zelf waarin hij zich met name wil gaan richten op de relatie tussen de termen autonomie en verbondenheid op sociologisch vlak en in de hulpverlening.
Het doel van dit onderzoek was om een conclusie te kunnen trekken over de vraag of autonomie en verbondenheid ten diepste onderliggend zijn aan de manier waarop de hulpverleners vorm geven aan hulpverleningstrajecten.
Om het genoemde doel te kunnen bereiken is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Bij de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden: literatuurstudie, inhoudsanalyse en het afnemen van interviews. Bij het doen van de inhoudsanalyse is gebruik gemaakt van tien hulpverleningsrapportages van Bureau Jeugdzorg Ede. Tijdens het analyseren van deze rapportages is er een hulpmiddel ontwikkeld voor het doen van een inhoudsanalyse aan de hand van de termen autonomie en verbondenheid. Daarnaast zijn er vijf hulpverleners geïnterviewd die werkzaam zijn bij Bureau Jeugdzorg Ede.
Er is gebleken dat autonomie en verbondenheid behoeften zijn die in het leven van elk mens aanwezig zijn en dat hulpverlening erop gericht is om de onbalans die ontstaan is tussen beide behoeften te herstellen. Dit wordt ook bevestigd door de bevinding dat elke hulpverleningsproces in deze termen te analyseren is. De hypothese dat elk hulpverleningsproces te analyseren is aan de hand van de termen autonomie en verbondenheid is hiermee bevestigd.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk