De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

1. Koninklijk Leven 2. Aansluiten bij Gods missie

1. Cursus voor jeugdgroepen over leven in het koninkrijk. Handleiding voor de cursusleider 2.missionaire bewustwording van jongeren in de NGK. Evaluatie- en onderzoeksrapport

1. Koninklijk Leven 2. Aansluiten bij Gods missie

1. Cursus voor jeugdgroepen over leven in het koninkrijk. Handleiding voor de cursusleider 2.missionaire bewustwording van jongeren in de NGK. Evaluatie- en onderzoeksrapport

Samenvatting

De stichting Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk heeft in 2012 een cursus ontworpen voor het missionair toerusten van jongeren binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Zij heeft daarmee proefgedraaid bij jeugdgroepen van NGK Maassluis en NGK Vlaardingen.

Het doel van dit onderzoek is deze ’pilot’ te evalueren en door te ontwikkelen voor de jeugd-verenigingen binnen de NGK. De probleemstelling luidt: Wat kan worden geleerd van de uitgevoerde pilot ’JV traject missionair’ in twee jeugdgroepen van Nederlands Gereformeerde Kerken, en hoe kan het materiaal van de pilot worden verwerkt tot een praktisch, missionair product dat door het NGJ als download kan worden aangeboden aan NGK jeugdgroepen voor jongeren van 16 tot 25 jaar?

De evaluatie is uitgevoerd door het interviewen en enquêteren van (vertegenwoordigers van) beide groepen. Daarnaast is de pilot vergeleken met literatuur op het gebied van missiologie, sociologie/ (jeugd)cultuur, ontwikkelingspsychologie, leertheorieën en met andere toerustingscursussen. Dezelfde literatuur is gebruikt voor het doen van aanbevelingen voor het door ontwikkelen van de cursus.

De pilot lijkt goed aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase en culturele context van de doelgroep. Vanuit de leertheorie lijkt sprake van een te grote nadruk op beleven en ervaren ten opzichte van cognitieve kennis. Het belangrijkste gemis is het bijna niet aanbieden van informatie. Beide groepen geven echter aan dat de pilot minder aansloot en weinig heeft bijgedragen aan hun missionaire bewustwording.

Voor de toekomstige cursus raad ik aan om te focussen op missionaire bewustwording vanuit de actuele theologie van de Missio Dei en het koninkrijk van God.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk