De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vergeet je mij niet?

Zorg voor kinderen in de ambulante crisisopvang

Open access

Rechten:

Vergeet je mij niet?

Zorg voor kinderen in de ambulante crisisopvang

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is opgesteld naar aanleiding van onduidelijkheid over ‘goede zorg’ voor kinderen in de opvang. De ambulante crisisopvang van het Leger des Heils Overijssel wil de zorg voor deze kinderen onder de loep nemen. Zij willen onderzoeken welke zorg er nu geboden wordt aan kinderen en hoe deze zorg geoptimaliseerd kan worden. Hieruit is de volgende onderzoeksvraag ontstaan: “Wat voor zorg is nodig voor kinderen in de ambulante crisisopvang van het Leger des Heils Overijssel?”. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van twee soorten dataverzamelingsmethoden, namelijk het bestuderen van literatuur en het afnemen van interviews. Uit de resultaten van de literatuurstudie komt naar voren dat kinderen in de opvang een eigen cliëntpositie moeten krijgen. Daarnaast is uit de data van de interviews gebleken dat kinderen in de opvang op dit moment een ondergesneeuwde positie hebben en dat meer zorg essentieel is. De conclusie van het onderzoek is dat kinderen individuele aandacht, een eigen intake en een hulpverlenings- en veiligheidsplan nodig hebben, wat tevens de aanbevelingen aan het Leger des Heils Overijssel zijn. Daarnaast is er een product ontwikkeld. Dit product is in de praktijk toepasbaar en neemt het kind mee door de periode in de crisisopvang. Met het uitgevoerde onderzoek en de resultaten hiervan zijn tevens de doelstellingen van het onderzoek behaald, namelijk: de zorg is inzichtelijk gemaakt, er is duidelijk welke zorg kinderen nodig hebben en er zijn aanbevelingen en een product geboden om de zorg te optimaliseren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
PartnerLeger des Heils Overijssel
Datum2020-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk