De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vervroegd Engels in het primair onderwijs

Een onderzoek naar de effecten van de TPO-pilot op de receptieve Nederlandse woordenschat van leerlingen in groep 3.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vervroegd Engels in het primair onderwijs

Een onderzoek naar de effecten van de TPO-pilot op de receptieve Nederlandse woordenschat van leerlingen in groep 3.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 Januari 2014 is er op 18 basisscholen een vijfjarige pilot tweetalig primair onderwijs (TPO) gestart. De basisscholen die meedoen aan de pilot TPO geven 30-50% van hun onderwijstijd in het Engels. Het Engelse onderwijs wordt aangeboden vanaf groep 1. Dit is een nieuwe vorm van Engels onderwijs op de basisschool naast het bestaande Engels in het basisonderwijs (EIBO) en vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO).

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de effecten van tweetalig primair onderwijs zijn op de receptieve Nederlandse woordenschat van de leerlingen op OBS Het Driespan in Enkhuizen. Uit de resultaten van de Peabody Picture Vocabulary test Nederlands is gebleken dat de controlegroep (VVTO) en de experimentele-groep (TPO) gemiddeld dezelfde scores behalen op de receptieve Nederlandse woordenschat. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het aanbieden van tweetalig primair onderwijs op OBS Het Driespan in Enkhuizen geen effect heeft op de Nederlandse taalontwikkeling van de leerlingen uit groep 3. Ook is er onderzoek gedaan naar de effecten van tweetalig primair onderwijs op de receptieve Engelse woordenschat van de leerlingen uit groep 3 op OBS Het Driespan in Enkhuizen. Uit de resultaten van de Peabody Picture Vocabulary test Engels is gebleken dat de experimentele-groep (TPO) gemiddeld hoger scoort op de receptieve Engelse woordenschat dan de controlegroep (VVTO).

Op basis van deze uitslag wordt er aanbevolen om Engels onderwijs aan te bieden vanaf groep 1, zodat de leerlingen vroeg in aanraking komen met de vreemde taal.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk