De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vrijwillig geborgd

Een onderzoek naar de borging van kwaliteit en continuïteit van schuldhulpverlening bij de inzet van vrijwilligers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vrijwillig geborgd

Een onderzoek naar de borging van kwaliteit en continuïteit van schuldhulpverlening bij de inzet van vrijwilligers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De huidige ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn zorgen ervoor dat steeds meer instanties hun hulpverlening richten op het aanspreken van de eigen kracht van de cliënt en het inzetten van informele zorg, voordat professionele hulp wordt geboden. Het Budget Advies Centrum (BAC) van VitrasCMD vormt hierop geen uitzondering en wil graag structureel vrijwilligers inzetten gedurende de schuldhulpverlening. Het BAC vraagt zich af hoe je de kwaliteit en continuïteit van de schuldhulpverlening waarborgt als je vrijwilligers inzet gedurende het hulpverleningstraject en heeft daar onderzoek naar laten doen.

De conclusie van het onderzoek is dat de hulpverlening die het BAC biedt van hoge kwaliteit is en dat er voldoende kwaliteitsinstrumenten worden ingezet om de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening te waarborgen. Op het moment dat het BAC echter structureel vrijwilligers in gaat zetten, geeft het onderzoek de volgende drie aanbevelingen.
• Het BAC dient allereerst een visie te ontwikkelen op de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening en vrijwilligersbeleid op te stellen.
• Het BAC zal ingericht moeten worden op het werken met vrijwilligers. Zo zullen onder andere taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers moeten worden vastgelegd en zal de afstemming tussen de vrijwilligers en de professionals vorm moeten krijgen.
• Tenslotte zullen de resultaten van de vrijwillige inzet en de tevredenheid van de betrokkenen duidelijk moeten worden om de hulpverlening ook in de toekomst te kunnen blijven verbeteren. Evaluaties en klanttevredenheidsonderzoeken, gericht op de ondersteuning door vrijwilligers, zullen daarom onderdeel van het vrijwilligersbeleid moeten zijn.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk