De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen binnen het trento woningbouwconcept

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen binnen het trento woningbouwconcept

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Trento® Woningbouw-concept is het bouwsysteem van Nijhuis Bouw B.V. (hierna genoemd als Nijhuis Bouw). Binnen het Trento® Woningbouw-concept wordt er voortdurend gezocht naar verbeteringen. Dit geldt ook voor de kwaliteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is op dit moment bezig met een nieuw wetsvoorstel, welke de huidige wet- en regelgeving rondom het bouwen gaat veranderen, namelijk het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Dit wetsvoorstel heeft als doelstelling dat de uitvoerende partij zelf moet aantonen dat er wordt voldaan aan de eisen conform het bouwbesluit en de kwaliteit die is afgesproken met opdrachtgevers. Naar verwachting zal op 1 januari 2019 de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ in werking treden. Nijhuis Bouw wil hierop voorbereid zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige wet. Daarnaast wil Nijhuis Bouw de kwaliteit van het Trento® Woningbouw-concept verhogen door middel van deze toekomstige wet.
In deze scriptie is een volledig advies gegeven aan Nijhuis Bouw. In dit advies is getracht een goede opzet te maken voor het borgen van de kwaliteit binnen het Trento® Woningbouw-concept en de implementatie hiervan binnen het gehele bedrijf aan de hand van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hieraan is de volgende hoofdvraag gekoppeld: “Op welke wijze kan Nijhuis Bouw B.V. de kwaliteitsborging implementeren en bewijslast aanleveren waarmee wordt voldaan aan de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ binnen het Trento® Woningbouw-concept?” Deze hoofdvraag is beantwoord aan de hand van een acht deelvragen. In deze deelvragen is onderzocht wat de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ inhoudt, wat de aanleiding is geweest en wat de status van dit wetsvoorstel op dit moment is. Tevens is het Trento® Woningbouw-concept onderzocht, om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in dit bouwsysteem. Er is inzichtelijk gemaakt hoe de huidige kwaliteit binnen het Trento® Woningbouw-concept wordt geborgd. Het personeel dient bij inwerkingtreding van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ hiermee te gaan werken. Daarom is onderzocht hoe de medewerkers van Nijhuis Bouw en de co-makers tegen de nieuwe wet aankijken.
Om het doel van dit onderzoek te bereiken is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met daarnaast een enquête. Het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ is onderzocht in relatie met het Trento® Woningbouw-concept. Er is gebruik gemaakt van een beschrijvend onderzoek. Hierbij is er gekeken naar de theorie van het wetsvoorstel wat richting geeft aan het afstudeeronderzoek. Door middel van negen interviews is er geanalyseerd in hoeverre de co-makers, van het Trento® Woningbouw-concept, kennis hebben van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ en hoe zij reeds werken aan kwaliteitsborging. In combinatie met de theorie uit het wetsvoorstel en de theorie van het Trento® Woningbouw-concept zijn er in dit verslag aanbevelingen gedaan aan Nijhuis Bouw.
Uit de interviews, die zijn gehouden met de co-makers, is voor dit onderzoek de bruikbare informatie gefilterd. Hieruit blijkt dat de meeste respondenten vinden dat het gebouwdossier, wanneer de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ inwerking is getreden, in samenspraak moet worden opgesteld. Om dit gebouwdossier binnen het Trento® Woningbouw-concept te gebruiken dienen alle vestigingen van Nijhuis Bouw dezelfde werkwijze te handhaven. Daarnaast is er uit het onderzoek gebleken dat kwaliteitsborging alleen kan functioneren binnen het Trento® Woningbouw-concept wanneer de medewerkers van Nijhuis Bouw bewust worden gemaakt van wat kwaliteit inhoudt en als deze bewustwording wordt geoptimaliseerd.
Uit het onderzoek is gebleken dat de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ niet moeiteloos kan worden geïmplementeerd binnen het Trento® Woningbouw-concept. Medewerkers van Nijhuis Bouw en de co-makers van het Trento® Woningbouw-concept zullen volledig mee dienen te gaan in dit traject om zo te voldoen aan de nieuwe wet en de kwaliteit van het Trento® Woningbouw-concept te verhogen. Dit kan worden gedaan door medewerkers bewust te maken van kwaliteit door middel van trainingsbijeenkomsten en dit vervolgens periodiek te herhalen. Daarnaast kan er worden geconcludeerd dat de co-makers van het Trento® Woningbouw-concept mee moeten worden genomen in de kwaliteitsborging. Deze co-makers zullen zelf de benodigde bewijslast moeten gaan aantonen en aanleveren. Om te kunnen bepalen welke bewijslast benodigd is, zal er in samenspraak met de co-makers een standaard gebouwdossier moeten worden opgesteld voor het Trento® Woningbouw-concept, om zo te voldoen aan de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ en de kwaliteit binnen het Trento® Woningbouw-concept te verhogen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerNijhuis Bouw B.V.
Datum2018-04-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk