De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar BIM en Lean als middel om het voorbereidend bouwproces te optimaliseren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar BIM en Lean als middel om het voorbereidend bouwproces te optimaliseren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2016 heeft Trebbe Wonen het HoogWonen concept in het leven geroepen. Trebbe biedt, met dit jonge concept, een appartementengebouw vanuit een vaste basis. BIM en Lean worden hierbij toegepast. Echter heerst er onduidelijkheid in de bouw over deze niet conservatieve technieken. Lean zorgt voor het bevorderen van motivatie, het elimineren van verspillingen en creëren van klantwaarde. BIM draait om visueel bouwen, waarbij gebouwinformatie in de vorm van data, gebruikt wordt voor communicatie en het aansturen van processen. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de verschillende opvattingen en Trebbe helpen bij het optimaliseren van het HoogWonen concept.
Onderzoek
De hoofdvraag: ‘Hoe zorgt de combinatie van BIM en Lean voor een optimalisatie van het voorbereidend bouwproces van het HoogWonen concept, voor Trebbe Wonen?’ wordt beantwoord door middel van de volgende vijf deelvragen:
➢ Deelvraag 1: ‘Waaruit bestaat het voorbereidend traject van het HoogWonen concept en met welke partijen, informatie in-/ output en tijdsprocessen heb je te maken?’
➢ Deelvraag 2: ‘Wat is de relevantie van BIM en Lean in relatie tot het HoogWonen concept.’
➢ Deelvraag 3: ‘Hoe loopt de waardestroom in het HoogWonen concept van categorie 1?’
➢ Deelvraag 4: ‘Welke verspilling kun je in het proces minimaliseren?’
➢ Deelvraag 5: ‘Met welke werkmethodiek kun je de doorlooptijd van het voorbereidend proces halveren, waarbij je gebruik maakt van BIM en Lean?’
Met de hoofdvraag is een exploratief onderzoek gestart. Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit het analyseren van processen, waarbij gebruik is gemaakt van interviews. Zowel intern als extern zijn interviews gehouden. Door aan de praktijk gerelateerde theorie te kiezen is het onderzoek zinvol geweest.
Resultaten
De achterliggende gedachte van het concept is een snelle prijsvorming, de opdrachtgever ontlasten en kostenbesparend bouwen door het werken met Co-makers. BIM wordt voornamelijk gebruikt voor clash-controles en het zichtbaar maken van het gebouw in de voorbereidingsfase. Extern is nog niet volledig duidelijk waar Lean technieken in het voorbereidend proces bijdragen aan het efficiënter creëren van klantwaarde. De huidige waardestroom bestaat vooral uit traditionele activiteiten. De constructeur begint te laat met modelleren. Leveranciers worden pas aan het eind betrokken bij de waardetoevoeging. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de verschillende categorieën. Door te late opdrachtverstrekking ontstaan er faalkosten. Bij interne processen van HoogWonen ontbreekt het conceptdenken. Daardoor ontstaan onduidelijkheden omdat er geen uniforme werkmethodiek is. Bij het streven naar halvering van de doorlooptijd is het van belang om aan bepaalde randvoorwaarden te voldoen. Welstand is een grote beperking als het gaat om de halvering van de doorlooptijd en het sterk reduceren van bouw- en voorbereidingskosten.
Conclusie & Aanbevelingen
BIM en Lean versterken elkaar om van een traditioneel proces over te gaan naar een BIM-proces. Er kan worden gezegd dat het een niet zonder het ander optimaal tot zijn recht komt. De transitie naar een BIM-proces zal gestimuleerd en aantrekkelijk moeten worden gemaakt. Technieken uit de Lean filosofie helpen hierbij. Hier kan snel mee gestart worden bij toekomstige projecten. De infographic kaart geeft hier duidelijkheid over. Door middel van een VSM-sessie kunnen de Co-makers inzicht krijgen in elkaars werkzaamheden en ook hoe ze dit het beste af kunnen stemmen. Intern is dit ook nodig. Hiermee werk je aan een uniforme werkmethodiek. Afwijkingen in het eigen bedrijfsproces en dus verspillingen, worden hiermee verbannen. Op het gebied van BIM ligt er nog een verbeterslag, door meer te doen dan BIM (model) voor visueel gebruik. Er ligt een waardevol model waar nog te weinig mee wordt gedaan. Trebbe krijgt hier een coördinerende rol in het proces. Iemand moet het sleeptouw nemen en mensen het nut laten ervaren, aantonen dat het winstgevend is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerTrebbe wonen
Datum2018-05-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk