De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik ben géén drama!

Een onderzoek naar de invloed van dramalessen op de ontwikkeling van het zelfbeeld van een kind

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ik ben géén drama!

Een onderzoek naar de invloed van dramalessen op de ontwikkeling van het zelfbeeld van een kind

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Al op jonge leeftijd ontwikkelt een kind een zelfbeeld en dat zelfbeeld blijft zich een leven lang ontwikkelen.
Wanneer een kind een negatief zelfbeeld heeft komt het vaak in een negatieve spiraal terecht: als je denkt nergens goed in te zijn, zal je weinig uitdagingen aangaan en zal het tegendeel moeilijk bewezen kunnen worden.
Om een positief zelfbeeld te ontwikkelen heeft een kind succeservaringen nodig. Daarvoor is experimenteerruimte van groot belang.
Tijdens dramalessen wordt kinderen die experimenteerruimte geboden. Kinderen kunnen experimenteren met handelingen, gedrag en situaties. Positieve ervaringen zullen het zelfbeeld stimuleren.

Om deze theorie te toetsen zijn er twee groepen van tien kinderen gevormd. Alle kinderen hebben een zelfbeeldtest ingevuld. Eén groep heeft vervolgens dramalessen gevolgd, de andere groep niet. Naderhand hebben alle kinderen de zelfbeeldtest opnieuw ingevuld. De resultaten van de eerste en tweede meting zijn met elkaar vergeleken. De scores van de kinderen die dramalessen hadden gevolgd zijn gestegen.

Hoewel de kinderen het verband tussen de beide zaken niet allemaal zien, zijn ze zich wel bewust van hun ontwikkeling op het gebied van drama. Ze voelen zichzelf op dat gebied meer competent dan voorheen.

De onderzoeksvraag: ‘Leidt regelmatig dramaspel in de klas tot een positiever zelfbeeld bij kinderen?’ wordt positief beantwoord. De theorie toont aan dat het mogelijk is om door middel van drama het zelfbeeld van een kind positief te ontwikkelen en de resultaten van de zelfbeeldtesten bevestigen dit.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk