De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het is dun geworden

Verslag van de reflectiekamer over secularisatie & zingeving

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het is dun geworden

Verslag van de reflectiekamer over secularisatie & zingeving

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In maart 2022 verscheen het SCP-rapport Buiten kerk en moskee, het derde deel in de reeks ‘religie in een pluriforme samenleving’. Het rapport had een ontnuchterende boodschap. Anders dan door sommigen langgehoopt, blijkt de religieuze opleving uit het begin van deze eeuw niet te beklijven. Om zicht te krijgen op de implicaties van dit SCP-rapport heeft het lectoraat Bezieling & Professionaliteit op 21 september 2022 een ‘reflectiekamer’ georganiseerd. In deze besloten studiebijeenkomst is met een groep van betrokken onderzoekers, docenten en practitioners op het gebied van religie, zingeving en onderwijs nagedacht over het rapport. Dit verslag is een vrije verwerking van de inzichten die tijdens die bijeenkomst zijn opgedaan. Het doel van dit verslag is om de daar ontwikkelde inzichten tot collectieve kennis te maken en te delen met de deelnemers van de bijeenkomst en een bredere groep belanghebbenden, in de hoop dat het behulpzaam is bij verdere strategische doordenking. De opbouw volgt hetzelfde patroon als de bijeenkomst: eerst worden ‘bevindingen die raken’ beschreven, vervolgens worden de ‘implicaties in professionele contexten’ gedeeld en ten slotte wordt ‘visie en handelingsperspectief’ geformuleerd.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
LectoraatBezieling en Professionaliteit
Datum2022-12
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk