De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Visie ontwikkeling op FPC 2A

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Visie ontwikkeling op FPC 2A

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op afdeling FPC 2A wordt sinds de reorganisatie van januari jongstleden gewerkt zonder verpleegkundige visie waardoor er het gevaar bestaat dat het team een eigen invulling geeft aan de methodieken uit de overkoepelende afdelingsvisie, die is geschreven door het management. Om deze reden heeft de afstudeergroep de opdracht gekregen om in samenwerking met het verpleegkundig team een gemeenschappelijke gedeelde verpleegkundige visie te ontwikkelen. Na een grondige analyse van het probleem heeft de afstudeergroep de volgende probleemstelling geformuleerd:
'Na de reorganisatie binnen de Woenselse Poort, werken de verpleegkundigen op afdeling FPC 2A met een overkoepelende afdelingsvisie, geschreven door het managementteam. De verpleegkundigen geven hier naar eigen inzicht invulling aan omdat een verpleegkundige visie die aansluit bij de overkoepelende afdelingsvisie, ontbreekt.'
Bij deze probleemstelling heeft de afstudeergroep de volgende doelstelling geformuleerd:
'Binnen zes maanden ligt er op afdeling FPC 2A een gemeenschappelijk gedeelde verpleegkundige
visie om de verpleegkundige werkzaamheden te onderbouwen en verantwoorden, die tevens aansluit bij de overkoepelende afdelingsvisie, die is geschreven door het management team.'
Om de probleemstelling aan te pakken en daarmee de doelstelling te behalen heeft de afstudeergroep voor een bottom-up benadering gekozen. De afstudeergroep heeft een waardeverhelderingsoefening gedaan die de waarden en overtuigingen van de verpleegkundigen in kaart brengt. Enkele waarden en overtuigingen die hieruit voort zijn gekomen zijn; veiligheid voor alle betrokkenen, collegialiteit en het vormen van een afspiegeling van de maatschappij waarin verpleegkundigen een voorbeeldfunctie hebben.
Vervolgens heeft de afstudeergroep samen met de verpleegkundigen een mindmap gemaakt waarbij kernwoorden zoals; autonomie van de cliënt en het profileren van de functie, zijn geformuleerd die het fundament vormen voor de verpleegkundige visie.
Aan de hand van deze kernwoorden en de waarden en overtuigingen van de verpleegkundigen heeft de afstudeergroep een concept visie kunnen schrijven.
De afstudeergroep heeft een implementatietraject doorlopen, deze liep parallel aan het onderzoek. Voor behoud van de innovatie, het werken met de verpleegkundige visie, heeft de afstudeergroep een kartrekker aangesteld die de implementatie voort zal zetten.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersDe Woenselse Poort te Eindhoven
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk