De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Richtlijnen voor een oefenprogramma ter verbetering van de spierkracht van de perifere skeletspieren bij COPD-patiënten met spierkrachtverlies.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Richtlijnen voor een oefenprogramma ter verbetering van de spierkracht van de perifere skeletspieren bij COPD-patiënten met spierkrachtverlies.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel van dit onderzoek was om antwoord te geven op 2 hoofdvragen, namelijk of er sprake is van krachtverlies van perifere skeletspieren bij COPD-patiënten en wat de aanbevelingen zijn voor een trainingsprogramma. Om dit doel te bereiken is er naar literatuur gezocht op internet en in diverse bibliotheken.
Er is spierkrachtverlies bij COPD-patiënten. Dit is gemeten m.b.v. de JAMAR handdynamometer en de Biodex. Van de JAMAR handdynamometer kan een voorzichtige conclusie getrokken worden dat deze valide en betrouwbaar is. Wat de Biodex betreft kan er voorzichtig gezegd worden dat deze valide en betrouwbaar zijn. Er zijn referentiewaarden van niet-COPD patiënten gevonden.
Spiervezels zijn te onderscheiden in langzame aerobische type I- vezels, en snelle anaerobische type II- vezels. Het aantal type II- vezels in de m. Quadriceps femoris en dan in het bijzonder de m. Vastus lateralis is toegenomen bij COPD-patiënten ten opzichte van het aantal type I- vezels. Vanwege de veranderde vezelsamenstelling in de spieren bij COPD-patiënten en de beperkingen die zij hiervan ondervinden, is geconcludeerd dat duurkrachttraining van perifere spieren bij COPD- patiënten een nuttige aanvulling is op de bestaande therapie. De intensiteit van deze trainingsprogramma's moet zo hoog mogelijk worden ingesteld als de COPD- patiënt kan verdragen.
SUMMARY
The purpose of this research was to answer the following questions:
1 Do patients who suffer from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) also suffer from peripheral muscle weakness?
2 What kind of recommendations for an exercise programme can be given?
To reach this purpose a literature search has been done on the internet and in various libraries.
COPD patients suffer from peripheral muscle weakness. This is measured with the help of the JAMAR handdynamometer and the Biodex. A careful conclusion may be drawn that the JAMAR handdynamometer is a valid and reliable measuring-instrument. As far as the Biodex concerns, it is presumed to be valid and reliable. Standard values of healthy subjects have been found.
Muscle fibers can be devided into fiber type I and II. Type I fibers are slow twitch fibers and depend mainly on aerobic metabolism. Type II fibers are fast twitch fibers and are based on anaerobic metabolism. A higher percentage of type II fibers is reported in the quadriceps muscle (particularly the m. Vastus lateralis) of COPD patients. Because of the altered fiber composition in muscles of COPD patients and the restrictions that COPD patients experience because of this, the conclusion has been drawn that peripheral endurance muscle training of COPD patients is a useful completion to already existing therapy. The intensity of these exercise programmes must be as high as possible, depending on what each COPD patients can bear.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerSt. Josephziekenhuis Veldhoven
Jaar2001
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk