De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van de cursus Personal Prevention Training

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van de cursus Personal Prevention Training

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het studiejaar 2015-2016 liep 67% van het totaal aantal studenten op Fontys Sporthogeschool één of meerdere sportblessures op (Lorenz, 2016). Om dit aantal te verminderen, is Fontys Sporthogeschool het project Blessurevrij Studeren gestart. Een van de interventies uit dit project is de cursus ‘Personal Prevention Training’, waarvan het effect in dit onderzoek gemeten wordt. Aan de hand van de resultaten kan worden vastgesteld of het raadzaam is om de cursus structureel in te voeren.

Er werd een experimentele onderzoeksopzet met een kwantitatieve aanpak gehanteerd, waarbij één controlegroep (N=25) en één interventiegroep (N=26) werd geselecteerd. De metingen werden afgenomen aan de hand van vragenlijsten en een video-opname. Het COM-B model diende als theoretisch raamwerk, waarbij de determinanten Capability (Fysiek & Psychologisch) en Opportunity (Fysiek) werden geoperationaliseerd. De eindmeting werd drie weken na de nulmeting afgenomen.

Uit de resultaten blijkt dat zowel de Fysieke als de Psychologische Capability van de interventiegroep is gestegen in vergelijking met de nulmeting en de controlegroep. De resultaten geven echter ook aan dat er groeimogelijkheden zijn. Alles overziend blijkt dat de cursus ‘Personal Prevention Training’ zeer waarschijnlijk effect heeft op de determinanten Fysieke en Psychologisch Capability. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de cursus opgebouwd is uit bewezen gedragsveranderingstechnieken. Het onderzoek is wegens methodologische beperking er niet in geslaagd om het effect op de Fysieke Opportunity in kaart te brengen. Vervolg onderzoek wordt hiervoor geadviseerd.

Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om de cursus structureel in te voeren voor alle Sportkunde studenten van Fontys Sporthogeschool.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSportkunde
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnersFontys Sporthogeschool te Eindhoven
Datum2017-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk