De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bestaat de crisis leerling?

Onderzoek naar de criteria van een crisis.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Bestaat de crisis leerling?

Onderzoek naar de criteria van een crisis.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen omdat er in de regio Tilburg en omstreken een nieuwe plusvoorziening per 1oktober 2011 gestart. Deze plusvoorzienig, Transferium, biedt leerlingen tussen de 12 en 18 jaar een tijdelijke opvang. Leerlingen die in een crisis verkeren en niet meer passen binnen het gegeven onderwijs, worden op het Transferium opgevangen. Het doel daarvan is het wegnemen van de crisis en het vormen van een advies voor vervolgonderwijs. Het Transferium heeft twee groepen van acht leerlingen die worden begeleid door een docent en een maatschappelijk werker. Daarnaast is er een psycholoog en een coördinator werkzaam.

Het onderwerp voor het onderzoek kwam naar voren tijdens de teambesprekingen van het Transferium. Binnen het Transferium is het opgevallen dat de leerlingen die worden aangemeld, in het aanmeldformulier een verschillende beschrijving van crisis hebben. Wat is eigenlijk een crisis? Waar moet de leerling aan voldoen om aan te worden gemeld op het Transferium? Vanuit deze vragen heeft de onderzoeker de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

"Komt de beschreven crisis in het projectplan overeen met de leerlingen die nu worden aangemeld op het Transferium?"

Het onderzoek is uitgevoerd op het Transferium en op ROC Tilburg, de locatie waar de vergadering plaatsvindt van de Kleine Permanente Leerling commissie.

In hoofdstuk één wordt de oorsprong van het onderzoek verder toegelicht. Er wordt een beginmeting van de leerlingen die nu op het Transferium zitten weergegeven. De onderzoeksvraag en deelvragen zijn in dit hoofdstuk te lezen.
Tevens komt naar voren wat de onderzoeker met het onderzoek wil bereiken. Tenslotte wordt kort ingegaan op inclusief onderwijs.

Hoofdstuk twee bevat een samenvatting van de, naar aanleiding van de onderzoeksvraag gevonden, bestudeerde literatuur. Tevens wordt een werkdefinitie van een crisis gevormd en komt Konig (2010) met het overzicht van crisiskenmerken naar voren.

In hoofdstuk drie wordt de keuze van onderzoeksopzet en onderzoeksmiddelen verantwoord. Hierin komt naar voren welke rol de Kleine PCL, de aanleverende scholen en de teamleden spelen in het onderzoek.

De verzamelde data worden in hoofdstuk vier overzichtelijk weergegeven in tabellen en schema's. De verzamelde data komen voort uit de, in de praktijk ingezette, onderzoeksmiddelen. Aan de hand van deze data geeft de onderzoeker een objectieve analyse.

In hoofdstuk vijf worden er verbanden gelegd tussen de literatuur, de verzamelde gegevens en de praktijk. Vanuit deze verbanden trekt de onderzoeker conclusies.
Aan de hand van deze conclusies wordt de onderzoeksvraag beantwoord. Het hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen op micro- en mesoniveau.

In het afsluitende hoofdstuk zes wordt er teruggekeken op het onderzoek, op wat de onderzoeker er van heeft geleerd en wat het onderzoek voor haar heeft opgeleverd.
"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk