De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Global Health and Fitness Forum, waar sport en business elkaar ontmoeten (strategisch marketingplan)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Global Health and Fitness Forum, waar sport en business elkaar ontmoeten (strategisch marketingplan)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit strategische marketingplan wordt er geconcludeerd of én hoe het mogelijk is om het Global Health and Fitness Forum (GHFF) te organiseren van 21 t/m 23 oktober 2010 te Eindhoven. Of het mogelijk is, is uitgewerkt in de interne en externe analyse. Uit die analyses zijn opties gekomen. In de daaropvolgende hoofdstukken is uitgewerkt hoe de organisatie, inhoud en marketing communicatie van de gekozen optie eruit ziet. Het laatste hoofdstuk is het financiële overzicht. Daarin worden alle inkomsten en uitgaven beschreven. Daaruit komt een winst- en verliesrekening die bepaalt of en wanneer het evenement winstgevend is.

In de interne analyse komt de organisatie aan bod. Hierin wordt beschreven hoe de organisatie van het GHFF eruit ziet. Bij de organisatie van het evenement spelen de Gemeente Eindhoven en Ghering Management & Marketing een belangrijke rol.
In de externe analyse staan drie punten centraal:

• Locatie: Mogelijke locaties om het GHFF te organiseren
Er zijn vier potentiële locaties geanalyseerd. Om een goed beeld ervan te krijgen, zijn alle locaties bezocht. De conclusie van de analyse is dat het Indoor-Sportcentrum en het Beursgebouw Eindhoven het beste voldoen aan de gestelde criteria.


• Concurrentie: Overzicht en analyse van eventuele andere fitnessgerelateerde beurzen
Er zijn verschillende fitnessgerelateerde beurzen in Nederland, België en Duitsland. De grootste concurrent is de Fitness & Health Benelux in Utrecht. Dit is de grootste en qua status de beste fitnessgerelateerde beurs van Nederland. Deze vindt plaats begin oktober.

• Doelgroepen: De potentiële doelgroepen van het GHFF. Daarnaast is er gekeken of er bij hen behoefte is aan het GHFF.
Deze doelgroepen zijn verdeeld in bezoekersdoelgroepen en exposantendoelgroepen. De primaire bezoekersdoelgroepen zijn fitnesscentra en fysiotherapeuten. Er is een enquête onder deze doelgroepen gehouden om te onderzoeken of er behoefte is aan het evenement. Bij fitnesscentra is er behoefte aan het GHFF. Ruim 80% van de ondervraagden fitnesscentra vindt het een goed idee om een GHFF te organiseren en zegt dat er ruimte is voor een evenement als het GHFF. Daarnaast zijn fitnesscentra positief over de combinatie topsport en bedrijfsleven.
Bij fysiotherapeuten is niet duidelijk of er behoefte is aan het GHFF is. Iets meer dan de helft staat er positief tegen over, terwijl de rest aangeeft dat er geen ruimte voor is. 36% van de respondenten is positief over het GHFF. Echter heeft het merendeel geen mening over het organiseren van het GHFF. Alle ondervraagden zijn positief over de combinatie topsport en bedrijfsleven.

Om de behoefte bij exposantendoelgroepen te meten, is de fit2PRO beurs in België bezocht. Daar is aan verschillende grote en kleine bedrijven gevraagd wat zij vinden van het GHFF en of zij geïnteresseerd zijn in het evenement. Vooral kleinere bedrijven hebben positief gereageerd op het GHFF. Grotere bedrijven (>20 werknemers) zijn sceptisch. Zij zien de meerwaarde er niet van in.

Uit de analyses is een SWOT gemaakt. Daaruit is zijn een aantal opties ontstaan. Vervolgens zijn conclusies en verschillende opties beschreven. De optie waar uiteindelijk voor is gekozen, is de optie dat het evenement doorgang vindt, dat het in het organiseren in het Beursgebouw en dat de organisatie van het evenement in handen ligt van het team van het Beursgebouw, GMM en de gemeente Eindoven.

Het GHFF wordt een uniek evenement. Het is de eerste keer dat een WK Aerobics en Fitness in combinatie met een evenement als het GHFF georganiseerd wordt. Daarnaast worden de speerpunten van het evenement kwalitatief hoogwaardige gastsprekers en innovatie. In de marketing mix is het idee uitgewerkt.

In het financiële gedeelte is geconcludeerd dat het ook een winstgevend evenement kan worden. Bedrijven die op beurzen exposeren, moeten per m² een bepaald bedrag betalen. Het streven was €70,- per m², ver onder de goedkoopste concurrent (€84,-) bij een verkoop van 75% (bezettingsgraad) van de mogelijke ruimte. Geconcludeerd wordt dat er vanaf €74,- per m² winst wordt gemaakt. Ook is er berekend wat de winstgevende prijs per m² wordt bij een lagere bezettingsgraad.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
PartnersGhering Management & Marketing te Tilburg
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk