De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Competent in Zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Competent in Zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

" Samenvatting onderzoekHoe maken we het competentiegerichte onderwijs (CGO) bij het .... College beter voor iedereen? Deze centrale vraag houdt mij en ook mijn team al jarenlang bezig. Daaraan voeg ik een extra vraag toe: Hoe zorgen we ervoor dat vooral de zorgstudent zich prettig voelt bij deze vorm van onderwijs? Beide vragen vormden de basis voor mijn onderzoeken die ik in leerjaar 1 en 2 van mijn Master SEN opleiding bij Fontys heb uitgevoerd. Het antwoord zou wat mij betreft moeten zijn:

Onderwijs dat perfect aansluit bij de belevingswereld van onze studenten, zoveel als mogelijk individueel gericht (maatwerk) en ook rekening houdend met de zwakkere student. We bieden op het .... College een ideale mix van klassikaal onderwijs, projectonderwijs en beroepspraktijkvorming (stage). Onze studenten ontwikkelen zich daarbij tot echte professionals, ze leren autonoom te denken, werken aan hun eigen zelfstandigheid en voelen zich veilig op school en in het contact met hun medestudenten.

De resultaten van mijn praktijkonderzoek laten echter een wat meer genuanceerd beeld zien. Tijdens het actieonderzoek van vorig jaar (Renne 2010) heb ik vooral de meningen gepeild van docenten met betrekking tot het bij het ..... College ingevoerde competentiegerichte onderwijs. In dit meesterstuk dat voor u ligt heb ik vooral gekeken naar de ervaringen van studenten ten aanzien van het CGO en het werken in projectvorm met extra begeleiding van een onderwijsassistent. Daarbij heb ik speciale aandacht gehad voor de ervaringen van de zorgstudent in dit geheel. Dat heeft geleid tot mijn centrale onderzoeksvraag:


IS DE WAARDERING VAN ZORGSTUDENTEN BIJ HET WERKEN IN PROJECTVORM HOGER INDIEN ER EXTRA BEGELEIDING DOOR EEN ONDERWIJSASSISTENT PLAATS HEEFT?

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen vermeld ik hieronder:- Het is heel belangrijk om structureel in te zetten op extra begeleiding van een onderwijsassistent tijdens projecturen. Studenten én docenten beoordelen deze begeleiding als zeer positief, de algemene waardering stijgt en het leidt ook tot betere resultaten.
- Daarnaast is het naar mijn mening van essentieel belang om het onderwijzend personeel extra scholing te bieden. Scholing vooral gericht op het effectief begeleiden van zorgstudenten.
- Dit onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat een goede voorbereiding op de projectlessen, het bieden van een heldere structuur (eenduidigheid in aanpak) en het gebruik maken van extra faciliteiten (o.a. extra klaslokaal) positief uitwerkt. Mijn aanbeveling is om dit binnen het onderwijsteam nog verder te perfectioneren.
- We zouden binnen het team op zoek moeten gaan naar projecten die we in samenwerking met het bedrijfsleven kunnen gaan uitvoeren. Kortom, minder simulatie, meer "échte opdrachten".
- Een meerderheid van de respondenten gaf aan dat ze de projecten te langdradig vonden en teveel tijd achter een pc moesten doorbrengen. Aanbeveling van mijn kant is dan ook om veel te variëren in werkvormen door tijdens de projectlessen tussentijdse klassikale instructies te verzorgen. Daarnaast zouden we serieus na kunnen denken over het inkorten van de projectperiode naar bijvoorbeeld 4 weken in plaats van de huidige 8 weken.
"

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk