De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een waarderend onderzoek naar de kansen van coöperatief leren

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een waarderend onderzoek naar de kansen van coöperatief leren

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de schoolambitie om coöperatief leren onderdeel te maken van de huidige didactische structuur is in dit onderzoek gekeken hoe aan deze veranderwens vormgegeven kan worden. De onderzoeksfocus ligt op de kansen van coöperatief leren.
Na de aanleiding en probleemstelling van het onderzoek werd een theoretisch kader rondom de kernbegrippen betrokkenheid, motivatie en kansengelijkheid uitgewerkt. In het kader van mijn opleiding tot Master EN heb ik een waarderend onderzoek uitgevoerd waarbij bewustwording van kwaliteiten en krachten en professionele ruimte een grote rol spelen. De onderzoeksfocus en bijbehorende deelvragen zijn gebaseerd op de verschillende fasen van Appreciative Inquiry (Cooperrider & Whitney, 2000). Samen met een focusgroep ben ik als begeleider vanuit waardering op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag:

Hoe past coöperatief leren in de huidige didactische structuur van lesgeven, zodat kansengelijkheid, betrokkenheid en motivatie bij leerlingen vergroot worden?

Het onderzoeksproces en de analyse van resultaten worden in de daaropvolgende hoofdstukken beschreven. Als laatste worden de conclusies en aanbevelingen verbonden aan het theoretisch kader als onderbouwing van dit onderzoek. Samen met de focusgroep is een tijdpad gemaakt van passende wensen voor de implementatie van coöperatief leren om zo de ambitie van de school te verwezenlijken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2023-04-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk