De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is de verwachting en ervaring van chronische hartpatiënten die revalideren in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk over de toepassing van E-health?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is de verwachting en ervaring van chronische hartpatiënten die revalideren in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk over de toepassing van E-health?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Door de toename van vergrijzing zijn er steeds meer mensen met chronische ziektes, waardoor de zorgvraag stijgt. Om dit te beperken is alternatieve zorg nodig. Hierin zou E-health een belangrijke rol kunnen spelen. E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. In de literatuur is echter weinig bekend over E-health toepassingen ten aanzien van chronische hartpatiënten. Om deze reden is het onderzoek gericht op “de verwachting en ervaring van chronische hartpatiënten die revalideren in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk over de toepassing van E-health.”

Methode
Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek om de verwachtingen en ervaringen van chronische hartpatiënten over E-health toepassingen in kaart te brengen. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen in combinatie met open vragen. De interviews zijn letterlijk getranscribeerd en zijn vervolgens geanalyseerd door middel van open en axiaal coderen.

Resultaten
Aan dit onderzoek hebben elf hartpatiënten deelgenomen. Drie vrouwen en acht mannen met een gemiddelde leeftijd van 68,1 jaar. Er zijn zes belangrijke thema’s zichtbaar geworden: ‘bekend zijn met E-health mogelijkheden’, ‘verwachtingen op korte en lange termijn over E-health’, ‘digitale vaardigheden en de invloed van leeftijd’, ‘voor- en nadelen van E-health’, ‘positieve en negatieve ervaringen informatieverschaffing’ en ‘wensen en behoeften aan E-health als communicatiemiddel.’

Conclusie
De verwachtingen en ervaringen van de deelnemers over E-health toepassingen lopen erg uiteen. Drie van de elf deelnemers zijn bekend met gedeeltelijk online aanmelden van Fysiomotion. Sommige deelnemers verwachten dat E-health een aanvulling is op het behandeltraject en zouden er gebruik van willen maken, terwijl andere deelnemers het liever bij de huidige situatie houden. De deelnemers achten de toepassing van E-health als ondersteuning van de behandeling bij achteruitgang van de fysieke gesteldheid en makkelijkere communicatie als potentiële mogelijkheid

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk