De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het dorp weet zelf wel raad! Een voorstel voor de instelling van dorpsraden in Rijnwaarden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het dorp weet zelf wel raad! Een voorstel voor de instelling van dorpsraden in Rijnwaarden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit de scriptie "Het dorp weet zelf wel raad!"
De belangstelling voor en het vertrouwen in de politiek is de laatste decennia in Nederland flink teruggelopen. Ook in Rijnwaarden is dat het geval. Een goede graadmeter voor het vertrouwen in de politiek vormt de opkomst bij verkiezingen. Die is in Rijnwaarden teruggelopen van 80% (in 1986) naar nog geen 58% (in 2006).
De burgers zijn dus niet meer betrokken bij algemene politieke vraagstukken. Wel zijn ze onverminderd geïnteresseerd wat er in hun onmiddellijke omgeving (wijk, dorp) gebeurt. Dat heeft landelijk onderzoek uitgewezen. In Rijnwaarden is deze stelling bevestigd in twee onderzoeksrapporten, namelijk de veiligheidsmonitor (2005) en de staat van de gemeente (2006).
In de belangstelling van de burger voor zijn eigen woonomgeving liggen kansen om het vertrouwen van de burger terug te winnen. Dat kan door ze nadrukkelijk te betrekken bij besluiten die hun eigen woonomgeving aangaan. Zij weten immers als geen ander wat er goed is voor hun buurt, wijk of dorp. De besluitvorming wint daardoor alleen maar aan kwaliteit, terwijl daarnaast het draagvlak voor de beslissing wordt vergroot.
Op welke wijze kan die betrokkenheid van de burger het best in Rijnwaarden worden georganiseerd? Hier liggen hele goede kansen voor een dorpsgerichte aanpak, omdat dat prima aansluit bij de samenstelling van de gemeente in 6 kleine kernen met elk een sterk eigen karakter en sociale binding. Hier liggen mogelijkheden om de burgers te verleiden grotere zelfverantwoordelijkheid voor dorp en samenleving te nemen. Dorpsraden kunnen hier een belangrijke rol vervullen. De dorpsraden in Aerdt en Spijk laten dat zien. Ook de andere dorpen lenen zich voor een dorpsraad, maar het moet wel de bevolking zelf zijn die het initiatief daarvoor neemt. Vervolgens is het aan de gemeente om de dorpsraden te faciliteren en een nadrukkelijke rol te geven bij de besluiten over het dorp.
Een uitgewerkt voorstel ligt klaar, het is aan het gemeentebestuur om te op te pakken!

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingBAZN de bestuursacademie
PartnersGemeente Rijnwaarden
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk