De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beweegredenen van podotherapeuten en fysiotherapeuten voor een behandeling bij kinderen met Morbus Sever

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beweegredenen van podotherapeuten en fysiotherapeuten voor een behandeling bij kinderen met Morbus Sever

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond:
Morbus Sever is een hielpijn die bij 2 tot 16% van de actieve/sportieve kinderen tussen de 8 en 15 jaar voorkomt. Kinderen met hielklachten zijn veel voorkomend in de dagelijkse praktijk van de podotherapeut en de fysiotherapeut. Momenteel is het onvoldoende duidelijk hoe er wordt gedacht over de oorzaak voor het ontstaan van Morbus Sever, welke behandelingsmethoden de therapeuten toe kunnen passen en wat de beweegredenen daar achter zijn. Inzicht in deze drie factoren zou mogelijk meer duidelijkheid over de behandling van kinderen met Morbus Sever kunnen leveren.
Hoofdvraag: Wat zijn de beweegredenen van podotherapeuten en fysiotherapeuten voor de keuze van een bepaalde behandeling bij kinderen met Morbus Sever?

Methode:
Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, aan de hand van semigestructureerde interviews met podotherapeuten en fysiotherapeuten. De deelnemers dienden te voldoen aan voorafopgestelde in- en exclusiecriteria. De verworven informatie uit de interviews werd vervolgens open gecodeerd, axiaal gecodeerd en selectief gecodeerd, door de onderzoeker en een mede student.

Resultaten:
Uit de resultaten kwam naar voren dat er zeven verschillende oorzaken genoemd werden voor het mogelijke ontstaan van Morbus Sever. Daarnaast werden er in de praktijk tien verschillende behandelingsmethoden gebruikt voor behandeling van Morbus Sever. Tevens waren de beweegredenen voor de keuze van een bepaalde behandeling zeer divers.

Conclusie:
Uit het onderzoek komt naar voren dat er géén eenduidige oorzaak voor het ontstaan van Morbus Sever bekend is in de praktijk. Hierdoor ontstaat er een grote diversiteit aan behandelingen voor één ziektebeeld. Daarnaast zijn de beweegredenen voor de keuze van een behandelmethode per behandeling, maar ook binnen een vakgebied zeer divers. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat er veel onbekendheid is met betrekking tot het ziektebeeld Morbus Sever, in het bijzonder bij de fysiotherapeuten.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingPodotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk