De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

naschoolse activiteiten op het koning willem2 college

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

naschoolse activiteiten op het koning willem2 college

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het naschoolse sportaanbod op het Koning Willem II College te Tilburg kampt met een daling in de naschoolse activiteiten. In de onderzoek wordt er onderzocht waar dit aan ligt, hoe dit op andere scholen aangepakt wordt en wat er op het Koning Willem II College aan gedaan kan worden. Daarom is er de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Ik onderzoek de naschoolse sportactiviteiten van het Koning Willem II College, omdat ik wil weten waarom de inschrijvingen van de naschoolse activiteiten zo drastisch verminderd zijn, teneinde het naschools sportaanbod dit schooljaar (2009-2010) te verbeteren, zodat meer leerlingen deelnemen aan het naschoolse sportaanbod.
Het onderzoek bestaat uit een literatuur- en een praktijkdeel. In het eerste deel van het onderzoek is er een literatuuronderzoek gedaan. Het literatuuronderzoek beschrijft belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de deelname aan het naschools sportaanbod. Factoren zoals vrije tijd, vrijetijdsbesteding, motivatie,
trends en ontwikkelingen worden hier beschreven. Dit blijken belangrijke factoren, omdat in de afgelopen jaren de vrije tijd van de jongeren is toegenomen. Echter, opvallend is dat de jongeren minder zijn gaan deelnemen aan de naschoolse activiteiten. Een ander belangrijk facet is de intrinsieke en extrinsieke motivatie
van de leerlingen. De extrinsieke motivatie domineert vaak de intrinsieke, maar spelen allebei een belangrijke rol in de keuze die leerlingen maken. De intrinsieke motivatie omdat de leerlingen in de eerste drie leerjaren bezig zijn met hun rol en plaats in de klas en de extrinsieke motivatie omdat leerlingen prikkelbaar zijn voor
beloningen die zij kunnen verdienen.
Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan het aanbod, de organisatie, de promotie en de redenen voor het Koning Willem II College om een naschools aanbod aan te bieden. Uit het onderzoek blijkt dat het aanbod te divers is. Aan de promotie werd al veel tijd en energie besteedt, maar niet op de juiste plaatsen. Tegenwoordig
wordt er veel gebruik gemaakt van het digitale netwerk. Hier moet het Koning Willem II College meer op inspelen. Tevens worden er gegevens uit het verleden beschreven om een indruk te krijgen van de trend van
de deelname aan de sportactiviteiten. Hieruit blijkt dat er een duidelijke afname zichtbaar is van de deelname aan de naschoolse activiteiten. Tot slot wordt er in het literatuuronderzoek aandacht besteedt aan de aanpak van andere scholen, zoals het Olympus College en het Merlet College. Hier blijken ook al veel verschillen te zijn.
Zo wordt er op het Olympus College een klein maar krachtig aanbod neergezet. Er schrijven veel leerlingen zich in voor de naschoolse activiteiten. Het fitnessaanbod is hier het populairste onder de leerlingen en wordt wekelijks aangeboden. In tegenstelling tot het Merlet College waar helemaal geen naschools sportaanbod
plaatsvindt. Dit is al jaren zo en er is ook weinig animo voor.
Om actie te ondernemen tegen de afname in aanmeldingen, wordt er middels een meetmethode onderzoek gedaan. In het praktijkdeel is er gebruik gemaakt van een vragenlijst die voorgelegd is aan de onderbouw leerlingen van het Koning Willem II College. In klas 1,2 en 3 zijn steekproefsgewijs verschillende klassen uitgekozen. In deze 33 klassen worden per klas 10 vragenlijsten afgenomen onder 5 jongens en 5 meisjes.
Uit deze vragenlijsten is veel bruikbare informatie naar voren gekomen. In het praktijkdeel staan deze resultaten uitgewerkt. De belangrijkste zijn dat de leerlingen veelal geen zin hebben om deel te nemen aan de naschoolse activiteiten. De leerlingen geven aan andere dingen te doen te hebben, geen tijd te hebben of het
niet leuk te vinden. De leerlingen die wel mee zouden willen doen geven als reden dat zij het wel leuk vinden of gezellig lijken. Daarnaast blijkt de dag en het tijdstip een belangrijke factor. De leerlingen zouden het liefst de naschoolse activiteiten op maandag, woensdag of vrijdag hebben. Deze activiteiten moeten dan aansluiten op hun lessen en het liefst in plaats van de lessen moeten plaatsvinden. Het aanbod van de activiteiten moet minder divers. De leerlingen geven aan dat zij het liefst (zaal)voetballen en
(uni)hockeyen. Daarnaast hebben de leerlingen leuke ideeën bedacht voor andere activiteiten en trendsporten. Tot slot is er een actieplan geschreven voor het Koning Willem II College hoe zij het best, op basis van de resultaten, nieuw leven kunnen blazen in de naschoolse sportactiviteiten. Het is mogelijk om de afname om te
zetten, maar er zal wel veel tijd en energie in gestoken moeten worden. Met name op de intrinsieke motivatiefactoren.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Sporthogeschool
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk