De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Betrokken ouders .... de helft van het werk: een onderzoek naar het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij Spel aan Huis in Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Betrokken ouders .... de helft van het werk: een onderzoek naar het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij Spel aan Huis in Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Spel aan Huis is een landelijk project dat ingezet wordt ten behoeve van de algehele ontwikkelingsstimulering van kinderen van ongeveer 1 t/m 6 jaar, de opvoedingsondersteuning aan hun ouders en het beïnvloeden van omgevingsfactoren.
Ouderbetrokkenheid speelt een grote rol bij Spel aan Huis. Spelbegeleidsters staan met hun gedrag model voor de ouders. Zij laten zien hoe je kinderen tot spelen kunt stimuleren, hoe je ze kunt laten samenspelen en hoe je kunt reageren op problemen die kinderen tijdens hun spel ervaren.
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan opvoedingsondersteuning. Moeders hebben veel vragen over opvoeden en vaak problemen met bijvoorbeeld grenzen stellen, consequent handelen, straffen en belonen etc. De spelbegeleidsters zullen door middel van uitleg, maar voornamelijk door middel van 'modeling', moeders leren hoe om te gaan met hun kinderen.
Tijdens mijn stage gaf ik zelf ook Spel aan Huis. Ik merkte dat veel ouders liever op de bank gingen liggen slapen, dan dat ze meededen met het spel. Een andere ouder ging altijd schoonmaken als ik er was. En weer een ander ging af en toe zelfs boodschappen doen. Dit was natuurlijk niet de bedoeling. Ik liep hier heel erg tegenaan en heb dit ingediend als onderwerp voor mijn scriptie. Mijn doel hierbij was het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij Spel aan Huis. De vraagstelling die hieruit naar voren kwam was:
Op welke wijze en met welke middelen kunnen spelbegeleidsters en beroepskrachten van Spel aan Huis in Breda de ouderbetrokkenheid bij Spel aan Huis vergroten?
Aan de hand van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek ging ik op zoek naar een antwoord op deze vraag. Om een antwoord te krijgen op de hoofdvraag heb ik naast de literatuur, interviews afgenomen met spelbegeleidsters en beroepskrachten van Spel aan Huis. Door middel van een steekproef heb ik 10 mensen gevraagd voor de interviews, maar 8 mensen hebben toegezegd.
Uit de interviews kwam naar voren dat vrijwel iedereen wel een keer te maken had gehad met een ouder die niet betrokken was bij Spel aan Huis. Wel was het zo dat iedereen een andere oplossing had voor dit probleem.
Eén van de belangrijkste conclusies die naar voren kwamen was het feit dat de houding van de spelbegeleidster erg belangrijk is. Door de houding van de spelbegeleidster is ze in staat om vertrouwen en een band op te bouwen met de ouder(s). Een goede houding van de spelbegeleidster is erg belangrijk. Naast haar houding zijn er nog andere middelen om ouders meer betrokken te maken bij Spel aan Huis. Wat ik kan aanbevelen aan de hand van dit onderzoek is het feit dat er meer aandacht besteed moet worden aan de houding van de spelbegeleidsters. Dit kan in de training die de spelbegeleidsters krijgen. Ook kan er een bijeenkomst voor ouders georganiseerd worden, waarin het project Spel aan Huis wordt uitgelegd wordt en daarnaast ook het belang van spel wordt verteld. Bij deze bijeenkomst moet wel een intermediair aanwezig zijn, zodat het voor alle ouders toegankelijk is. Verder is het van belang dat de indicatiestelling duidelijk is en kan het erg handig zijn dat de spelbegeleidsters een sociale kaart opstellen van hun stage-instelling. Hier kunnen ze veel ouders mee helpen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk