De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Over ontmoeten en verbinden

Uitwerking van een competentieprofiel voor de optie Community Care in de opleiding Orthopedagogie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Over ontmoeten en verbinden

Uitwerking van een competentieprofiel voor de optie Community Care in de opleiding Orthopedagogie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie aan de Artesis-Plantijn (AP) Hogeschool in Antwerpen, wordt momenteel een curriculumwijziging ingevoerd. Sociaal-maatschappelijke veranderingen en sturing door het Vlaamse welzijnsbeleid, gericht op vermaatschappelijking van de zorg, leiden tot op gang komende veranderingsprocessen in de welzijnssector. Door de verschuiving van een verzorgingsstaat naar een managements- en participatiestaat en van het medische naar het sociale model, wordt een andere taakinvulling van de hulpverlener verwacht. Wordt een hulpverlener beschouwd als een specialist, dan wel een generalist? De benadering van Community Care, letterlijk vertaald gemeenschapszorg, gaat over zorg in en door de samenleving, over samenwerking tussen informele zorg en professionals, over ontmoeten en verbinden… Met het aanbieden van de optie Community Care wil de opleiding inspelen op deze tendensen: empoweren van de burger, ondersteunen van het netwerk en de samenleving sensibiliseren over haar maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Dit vraagt andere competenties van de toekomstige hulpverlener. Door middel van een ontwerponderzoek ga ik aan de slag met volgende onderzoeksvraag: Welke competenties dienen studenten in de optie Community Care te verwerven om hun rol als hulpverlener vanuit het concept/perspectief van Community Care te kunnen vervullen? Naast een uitgebreide literatuurstudie krijgt het competentieprofiel vorm door alle betrokkenen te laten deelnemen aan de dataverzameling. Een vragenlijst bij vijftig startende studenten geeft zicht op hun motivatie, ervaring en kennis met betrekking tot de opleiding. Een horizontale vergelijking van drie opleidingsonderdelen ter voorbereiding van de optie Community Care, verschaft informatie over de aanwezige competenties bij aanvang van deze optie. Een focusgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen, informele en formele zorgverstrekkers maken de noden en verwachtingen zichtbaar, wat betreft de verworven competenties van pas afgestudeerden. Door de methodische en grondige aanpak van dit onderzoek, is er een onderbouwd competentieprofiel ontstaan, dat richtinggevend is voor de concretisering van de opleidingsonderdelen die behoren tot de optie Community Care

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Opleiding Centrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk