De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ontwikkeling van mediawijsheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ontwikkeling van mediawijsheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in welke mate de leerkrachten van de middenbouw in staat zijn leerlingen goed te begeleiden op het gebied van mediawijsheid. Om dit doel te bereiken, heeft een theoretische verdieping plaatsgevonden ten aanzien van de 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, mediawijsheid, het vier- in- balansmodel, de plaats van mediawijsheid op school, een mediawijze leerkracht en een mediawijze leerling.
Essentieel was de beantwoording van de hoofdvraag: Op welke wijze begeleiden de leerkrachten in de middenbouw van basisschool X de ontwikkeling van mediawijsheid bij de leerlingen, bekeken vanuit de uitgangspunten van Kennisnet (2017)?
Om deze vraag te beantwoorden zijn vragenlijsten uitgedeeld bij zowel leerkrachten van de middenbouw als leerlingen van groep 4 en 5. Aan de hand van de analyses van de vragenlijsten heeft een semigestructureerd interview plaatsgevonden. Na het analyseren van de resultaten is te concluderen dat geen enkele leerkracht gestructureerd mediawijsheid koppelt aan bestaande vakken of thema’s. Op dit moment besteden alle leerkrachten op hun eigen manier aandacht aan mediawijsheid, maar dit gebeurt heel minimaal.
Een van de belangrijkste aanbevelingen is het ontwikkelen van een visie op het gebied van digitale geletterdheid. Hier valt mediawijsheid ook onder. Volgens Kennisnet (2015) is het opstellen van een visie de eerste stap die de school moet ondernemen. Tevens wordt aanbevolen om de vaardigheden van de leerkrachten op het gebied van mediawijsheid te verbeteren. Het competentiemodel van Mediawijzer.net (2012) kan hierbij ondersteunen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
Datum2018-05
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk