De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kleuters zien bewegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kleuters zien bewegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit product wordt de voorbereiding, uitvoering en afwerking beschreven van het praktijkonderzoek; Kleuters zien bewegen. Het onderzoek richt zich op de doelgroep kleuters en onderzoekt daarbij hoe de kleuterdocenten geholpen kunnen worden om de motorisch
zwakke kleuter vaardiger te maken in de reguliere lessen of steunlessen.

Dit praktijkonderzoek bestaat uit een literatuurdeel (A) en een praktijkdeel (B). Het literatuurdeel beschrijft verschillende facetten die belangrijk zijn voor de start van het praktijkdeel. Allereerst moet het algemene concept van de doelgroep duidelijk zijn. Hoofdstuk
1, Basisonderwijs, beschrijft wat het basisonderwijs inhoudt, wat de eigenschappen en wat
de kerndoelen zijn. Ten slotte wordt nog kort gekeken naar de specifieke basisschool waar het praktijkdeel wordt uitgevoerd. De kennis van de ligging, omvang en werkwijze van de school is van groot belang voor het onderzoek.

Vervolgens wordt de specifieke doelgroep nader toegelicht in hoofdstuk 2, Kleuters. Niet alle groepen van het basisonderwijs zijn betrokken bij dit onderzoek, alleen de kleuters, de groepen 1 en 2. Kinderen in de peuter- en kleutertijd hebben een leeftijd van drie tot zes jaar en ontwikkelen zich in die periode op verschillende vlakken. Cognitief, sociaal, moreel en motorisch zijn er verschillende mijlpalen of fasen die het kind tijdens zijn ontwikkeling doorloopt. Er wordt kort ingezoomd op de motorische ontwikkeling omdat dit een belangrijk element is voor het onderzoek.

Voordat aan het praktijkdeel begonnen kan worden, moet een meetmethode gevonden worden. In hoofdstuk 3, Meetmethoden, staan verschillende meetmethoden beschreven.
Elke methoden heeft zijn voor- en nadelen en zijn voor verschillende onderzoeken geschikt. Door de voor- en nadelen goed af te wegen en goed te kijken naar het doel van het onderzoek, is één meetmethode uitgekozen om toe te passen op dit onderzoek.
Nadat er kennis is van de doelgroep en zijn omgeving en mogelijke meetmethoden, kan
verder gegaan worden met het praktijkdeel. Dit bevat verschillende praktische
voorbereidingsfasen, de meetmethode en de verwerking er van. Hoofdstuk 4, Plan van
aanpak, geeft de globale aanpak van het onderzoek weer. Wanneer deze stap juist is
doorlopen kan de globale aanpak uitgewerkt worden. Dit is te lezen in hoofdstuk 5, Opzet
van het onderzoek. Hierin wordt een specifieke meetmethode gekozen en de toepassing
daarvan beschreven. De doelgroep wordt nogmaals gespecificeerd en er wordt een
uitgebreide planning gemaakt om alles verzorgd te laten verlopen.

Als alles goed is voorbereid en de uitvoering van het onderzoek heeft plaats gevonden, dan wordt het tijd deze te gaan verwerken.
In paragraaf 6.1, Resultaten, worden de resultaten van het onderzoek feitelijk genoteerd. De resultaten geven een overzicht van de uitkomst van het onderzoek, maar geeft niet aan of dit een gewenste uitkomst is. Paragraaf 6.2,
Discussie, beschrijft mogelijke verklaringen voor de resultaten van het onderzoek. Aan de hand van deze verklaringen is een conclusie (paragraaf 6.3) opgesteld over het totale
onderzoek. Ten slotte volgt nog een aanbeveling (paragraaf 6.4) voor een mogelijk vervolg van dit onderzoek.

Ter afsluiting van dit product is een zelfreflectie geschreven over het proces en het product met persoonlijke ervaringen, leermomenten en ontwikkelingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Sporthogeschool
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk