De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(Hoog)begaafdheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(Hoog)begaafdheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Allereerst heb ik me gericht op een sterke theoretische verdieping betreffende het onderwerp hoogbegaafdheid. Daarna heb ik geëxploreerd hoe de huidige situatie op schoolniveau is, gekeken naar de implementatie van het onderwijsaanbod voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De directeur, adjunct-directeur en twee IB'ers hebben het zelfbeoordelingsformulier vanuit het begaafdheidsprotocol van SLO ingevuld.

Ook heb ik de beginsituatie verder in kaart gebracht door te kijken naar het klasniveau. Ik heb een vragenlijst gemaakt, waar de groepsleerkracht tijdens een gesprek antwoord op heeft gegeven.

Verder heb ik in kaart gebracht welke leerlingen meer uitdaging nodig hebben. Samen met twee IB'ers heb ik een selectiecriteria opgesteld waar we de leerlingen op kunnen selecteren. Vanuit de selectiecriteria heb ik gekeken welke leerlingen uit groep 5c meer uitdaging nodig hebben. Ook heb ik vanuit het historisch overzicht en eventuele IQ testen bekeken of de leerling meer uitdaging nodig heeft. En ik heb de leerkracht een vragenlijst voor begaafdheid laten invullen om nogmaals vast te stellen of de leerling die extra uitdaging nodig heeft.
Daarna heb ik tijdens de beginsituatie in kaart gebracht hoe de ervaringen van de vijf leerlingen zijn. Hierbij heb ik een vragenlijst opgesteld, waar de leerlingen tijdens een individueel gesprek antwoord op hebben gegeven. Vanuit deze informatie ben ik meer te weten gekomen over de extra begeleiding die de leerlingen nu krijgen en wat hun ideale situatie is. Met behulp van bovenstaande informatie heb ik de beginsituatie duidelijk in beeld kunnen brengen.

Vanuit de beginsituatie heb ik een onderwijsaanbod kunnen verwezenlijken die aansluit bij het school-, groeps- en leerlingniveau. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van theorie uit de literatuur en kennisgeving die ik heb mogen ontvangen vanuit de cursus 'Plusklas', zodat ik het onderwijsaanbod zo goed mogelijk kon laten aansluiten bij het niveau van de (hoog)begaafde leerling. Ook heb ik drie plusklassen bezocht, zodat ik een beeld kon vormen van een eventuele opzet en begeleiding. Verschillende goede ideeën heb ik kunnen gebruiken om het onderwijsaanbod verder toe te spitsen. Het onderwijsaanbod heb ik vervolgens vier weken op mijn werkplek ten uitvoer gebracht.

Tot besluit heb ik de eindsituatie in kaart gebracht. De eindsituatie was gericht op een verbetering ten opzichte van de beginsituatie. Hierbij heb ik de leerkracht, IB'er en de leerlingen een vragenlijst laten invullen om in beeld te brengen hoe ze de uitvoering van mijn onderzoek hebben ervaren. Daarna heb ik de verworven resultaten in cirkeldiagrammen verwerkt.
Aan de hand van bovenstaande bevindingen, heb ik een conclusie geschreven. En vanuit de conclusie heb ik aanbevelingen opgesteld om het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren/optimaliseren. Ik hoop dat het onderzoek een positieve bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling voor het creëren van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.
In mijn onderzoeksverslag kunt u bovenstaande informatie breedvoerig teruglezen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk