De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek effect professionalisering Brandweervrijwilligers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek effect professionalisering Brandweervrijwilligers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is geschreven naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet op de veiligheidsregio's. Met het indienen van dit wetsvoorstel veiligheidsregio's wil de minister de rampenbestrijding en crisisbeheersing verbeteren. De bestuurlijke en operationele slagkracht van de bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen moet beter. Het kabinet hecht daarbij een groot belang aan de kwaliteit van de brandweerzorg. Zij vindt dat op dit moment onvoldoende is gewaarborgd dat gemeenten bij rampen en crises op het gebied van de brandweerzorg de prestaties kunnen leveren die burgers mogen verwachten. Gemeenten mogen zelf besluiten of zij al dan niet hun brandweerorganisatie verder regionaliseren. Dit neemt niet weg dat de beoogde kwaliteitslag hoe dan ook gemaakt moet worden. Met dit onderzoeksrapport wordt ingespeeld op het effect dat de verdere professionalisering van de brandweer heeft op de vrijwilligers van de brandweer in de gemeente Bergen. Er wordt daarbij gekeken naar verschillende factoren die meespelen bij deze professionalisering: de oefenbelasting, de standaardisering van procedures, regelgeving en de betrokkenheid. In dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan aan het bestuur hoe om te gaan met de kwaliteitsslag die gemaakt moet worden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingBAZN de bestuursacademie
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk