De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alle leerlingen op naar de TOP van hun eigen rekenijsberg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alle leerlingen op naar de TOP van hun eigen rekenijsberg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Alle leerlingen begeleiden tijdens de wandeling naar de top van hun eigen rekenijsberg, een mooi streven en een mooie gedachte die niet zomaar voor alle leerkrachten uitvoerbaar is. Dit blijkt ook wel wanneer je de rekenresultaten van de afgelopen jaren van onze school bekijkt, er is een sterke daling zichtbaar.
Vandaar dat we door de Inspectie zijn geattendeerd om onze rekenresultaten te analyseren en daaruit passende conclusies te trekken. Middels het onderzoek wat nu voor u ligt wil ik door zoveel mogelijk risicofactoren en tekortkomingen binnen ons rekenonderwijs boven water te halen het rekenonderwijs beter aan laten sluiten bij de onderwijsbehoeften die onze leerlingen vragen. De probleemstelling luidt:
'Kan ik het rekenonderwijs op 'De Vlieger' veranderen door de aanpak van de risicofactoren en tekortkomingen om zo een betere aansluiting bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen te bewerkstellingen, waardoor uiteindelijk de rekenresultaten worden verhoogd'.

Wanneer we namelijk beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen, maken we de wandeling op weg naar de top van de rekenijsberg gemakkelijker. Komen de leerlingen bovenaan de top van hun eigen rekenijsberg, dan gaan de rekenresultaten omhoog doordat de leerlingen de voorgeschreven doelen behalen. Dit laatste is de gewenste opbrengst in de toekomst van dit onderzoek.
Om alle leerlingen de kans te geven de top te bereiken, moeten er eerst wel de nodige aanpassingen worden gedaan. Zoals al eerder beschreven moeten de meeste risicofactoren en tekortkomingen die nu in ons rekenonderwijs zitten boven water komen.
Eén van de opbrengsten van dit onderzoek, zijn de gevonden risicofactoren en tekortkomingen:
- Het leerkrachtgedrag, de leerkracht die voor de klas staat is degene die ertoe doet. 'Leerlingen met de beste leerkracht leren immers het beste rekenen, ongeacht de methode'. (Gelderblom, 2009)
- Het instructieniveau. De instructie dient plaat te vinden volgens het directie instructiemodel.
- Automatiseren, de realistische rekenmethodes die de laatste jaren op de markt zijn gebracht bieden te weinig automatiseringsoefeningen aan.
- De leertijd, in iedere groep zal meer tijd vrijgemaakt moeten worden om te rekenen. Recent onderzoek van Marzano (2007) toont aan de effectieve besteding van je leertijd een zeer verklarende factor is voor verschillen in prestaties.
- Het werken aan getalbegrip bij jonge kinderen.
Om deze risicofactoren en tekortkomingen weg te werken zullen er een aantal veranderingen binnen het rekenonderwijs op 'De Vlieger' plaats moeten vinden.
Leerkrachten zullen zich ervan bewust moeten worden wat ze doen tijdens een instructie (zo is het onverstandig om meer dan één rekenprobleem per rekenles te behandelen), zij zijn degenen die door een goede organisatie van de rekenles succesvol kunnen werken met het directe instructiemodel waarbij de zwakke rekenaars verlengde instructie en begeleide inoefening gaan krijgen. Daarnaast zijn
het ook de leerkrachten die preventief moeten handelen om te zien wat wel en niet aansluit bij welk type kind.
Materialen moeten er komen om meer met de leerlingen te automatiseren. Het stukje bewustwording waarom automatiseren zo belangrijk is en welke vaardigheden je traint met automatiseren, daar hebben we het tijdens de eerste twee studiemiddagen van dit schooljaar (2009-2010) over gehad. In het kader van de eindopdracht voor de module Rekenen (RT06) ben ik Handelingsgericht hiermee aan de slag gegaan met mijn collega`s. Dit onderzoek is een vervolg hierop.
Extra leertijd op de groepsroosters is de grootste voorwaarde om het geheel te doen slagen, dit gezien de hoeveelheid tijd die wij aan ons rekenonderwijs besteden in vergelijking met rekensterke scholen.
Aangezien de directie het heel belangrijk vindt dat de rekenopbrengsten worden vergroot, hebben zij toegezegd ervoor te zorgen dat er meer tijd op de groepsroosters ter beschikking komt voor het rekenonderwijs.
In dit onderzoeksverslag staan de hierboven genoemde punten uitgebreid beschreven met daarbij een theoretische onderbouwing. Hopelijk slagen wij op 'De Vlieger' erin om met deze opbrengsten voor alle leerlingen een wandelpad aan te leggen op weg naar de top van hun eigen rekenijsberg.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk