De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is de meest effectieve multidisciplinaire behandelmethode voor patiënten met de aandoening fibromyalgie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is de meest effectieve multidisciplinaire behandelmethode voor patiënten met de aandoening fibromyalgie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
Fibromyalgie is een chronisch, minstens drie maanden durende aandoening die zich manifesteert in het bewegingsapparaat en gekenmerkt wordt door verspreide pijnen in bekkengordel en ledenmaten. Fibromyalgie word vaak gezien als onbegrepen aandoening waarvoor nog geen eenduidige behandeling voor handen is. De aanleiding van dit onderzoek is dan ook om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de aandoening en het in kaart brengen van recent bewijsmateriaal voor de meest effectieve multidisciplinaire behandelmethode op pijn en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven voor patiënten met fibromyalgie.
Methode:
De elektronische databases Pubmed, Medline en Sciencedirect zijn systematisch doorzocht vanaf aanvang tot 18 november 2013. Artikelen dienden in Engels geschreven en ‘full-text’ beschikbaar te zijn. Zoektermen werden opgesteld aan de hand van de [Mesh] term ‘fibromyalgia’, en richtte zich met name op de multidisciplinaire behandeling met als primaire uitkomstmaten: pijn en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. De methodologische kwaliteit van de artikelen werd bepaald door middel van de PEDro-schaal en de Cochrane-checklist voor cohort studies.
Een ‘Best Evidence Synthesis’ werd toegepast om de mate van bewijskracht van de verschillende studies vorm te geven.
Resultaten:
Veertien studies, met een totaal van 1207 patiënten werden geïncludeerd in het onderzoek. 89,2% van
de onderzochte patiënten waren vrouw. De methodologische kwaliteit van de studies varieerde van 4 tot 8 op de PEDro-schaal. De ‘Best Evidence Synthesis’ toonde sterk bewijs voor een multidisciplinaire behandelmethode bestaande uit één fysiotherapeutische component, één psychologische component en hydrotherapie als subbehandeling op pijn en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.
Conclusie:
Met dit literatuuronderzoek is aangetoond dat een multidisciplinaire aanpak resulteert in positieve effecten op de primaire uitkomstmaten pijn en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven aan het einde van de behandeling en dat met een behandelduur van minimaal 45 uur verdeeld over minstens 10 weken. Waarvan een gemiddelde duur van 20 uur voor de fysiotherapeutische component, 24 uur voor de psychologische component, en 4,5 uur hydrotherapie.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk