De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taakspel en positivo's ingezet in de klas

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Taakspel en positivo's ingezet in de klas

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting.
Op een positieve manier samenwerken met de kinderen in mijn klas. Zorgen voor een prettige sfeer in mijn groep waarbij de kinderen tot leren kunnen komen. Een plek creëren waarbij iedereen zich thuis voelt. Dat is waar ik ieder jaar naar streef. Voor de groep die ik dit jaar begeleid, was dit alles niet vanzelfsprekend en lag er voor mij een grote uitdaging.
Mijn normale manier van werken was mijns inziens niet toerijkend om de sfeer en werkhouding van de groep te kunnen bijstellen. Vandaar dat ik mijn onderzoek op deze groep wilde richten.

In mijn onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Kan een leerkracht met behulp van Taakspel mogelijk zorgen voor een goede werksfeer in de groep, voor leerlingen en leerkracht en
draagt het bij aan (een stukje) zelfstandigheid en taakgerichtheid van de leerling?
Door het invoeren van Taakspel en het inzetten van oplossingsgericht werken wilde ik op een nieuwe manier deze groep benaderen. Taakspel is op een systematische manier ingevoerd. Het oplossingsgericht werken en het geven van positieve aandacht is tevens geïntroduceerd.
Deze nieuwe manier van werken heeft mij tot nieuwe inzichten gebracht. Ik hoop met dit onderzoek anderen te kunnen meegeven wat deze aanpak voor mij en mijn groep heeft betekend. Tevens hoop ik mensen te kunnen inspireren om aan de slag te gaan met Taakspel en het geven van positieve aandacht.
De opzet van dit onderzoek is er op gericht te onderzoeken op welke manier Taakspel een positieve uitwerking heeft op leerlingen. Specifiek wordt er gekeken naar verbetering in de werkhouding, een
afname van regelovertredend gedrag, een toenemende zelfstandigheid en een betere sfeer in de groep. Tijdens de eerste lesweken werd het mij duidelijk dat er een aantal basisvaardigheden in deze groep onvoldoende ontwikkeld waren, zoals aandacht hebben voor uitleg, serieus met de
verwerking van de les bezig zijn en leerlingen stelden talloze vragen. Voor mij was dit de stimulans om Taakspel in te gaan voeren. Tijdens het Taakspel staan er steeds drie regels centraal voor de leerlingen. Er wordt niet gecorrigeerd door de leerkracht, maar deze beloont positief gedrag.
Taakspel is doelgericht doordat leerlingen werken voor een beloning. Met een week- of maandbeloning in het vooruitzicht gaan de leerlingen aan de slag. Nadat de groep de introductielessen van Taakspel gevolgd hadden, kenden ze de spelregels. Door observaties werd de mate waarin leerlingen zich aan de regels houden duidelijk. Ik vormde groepjes waarin kinderen zitten die zich meestal, vaak, vaak niet en meestal niet/ aan de regels houden. Op deze manier krijgt iedere groep een even zware weging. Tijdens de eerste week zag ik tijdens het spel al ander gedrag in de groep. De leerlingen waren serieus aan het werk en er heerste een rustige werksfeer. Ik merkte dat het voor mezelf ook prettig was om op deze manier te werken, omdat ik tijdens de momenten van Taakspel alleen positief was ten opzichte van de groep. Voor het Taakspel moest ik mijn leerkrachtgedrag aanpassen, niet ingaan op negatief gedrag. Voor de uitbreidingsfase van Taakspel heb ik observaties in de groep gedaan buiten Taakspel. Hieruit kan ik constateren dat het regelovertredend gedrag bij de leerlingen was afgenomen. De leerlingen zijn tijdens Taakspel taakgericht aan het werk, stimuleren elkaar en werken voor de beloningen. De positieve werkhouding en sfeer in de groep komt terug tijdens zelfstandig werk momenten in de groep. Dit is een heel mooi resultaat. Tijdens het zelfstandig werken is het in de generalisatiefase niet meer noodzakelijk om met Taakspel te werken en toch een goede werksfeer te krijgen in de groep.

Tijdens deze momenten is er ook geen sprake van regelovertredend gedrag en kan ik als leerkracht de groep veel complimenten geven. Sommige leerlingen vragen nu zelfs naar het Taakspel. Ze willen Taakspel spelen tijdens bijvoorbeeld spreekbeurten. Dit wil zeggen dat de leerlingen zelf ook zien dat de groep beter luistert en zichaan regels houdttijdens Taakspel. Taakspel creëert een veilige situatie voor de kinderen die ze een beloning oplevert. Taakspel is voor de leerkracht een manier van werken waarbijdeze positief kan zijn naar de leerlingen, en zich kan richten op wat goed gaat.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk