De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Luisteren is leren

Het effect van luistertraining bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Luisteren is leren

Het effect van luistertraining bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de logopedische praktijk worden kinderen gezien met een taalontwikkelingsstoornis. Vaak komt het voor dat deze kinderen ook moeite hebben met luisteren. De leerkracht signaleert het probleem in de klas; het kind let niet goed op en vaak weet het kind niet wat hij/zij moet doen. Er wordt in audiologische centra luistertraining geadviseerd, maar betrouwbare methodes of behandelmaterialen zijn schaars en de effecten in het dagelijks leven zijn moeilijk te bepalen. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de effecten zijn van een specifieke luistertraining bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat zijn de effecten van een luistertraining op de taal- en luistervaardigheden van een kind met een TOS en in complexe alledaagse luistersituaties? Luisterproblemen worden door de NVLF (2009) en door de ASHA (2005) aangeduid als problemen in de auditieve functies. De problemen verwijzen naar de effectiviteit en efficiëntie waarmee het centraal zenuwstelstel auditieve informatie kan verwerken en gebruiken. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is het evaluatieonderzoek als onderzoeksstrategie gebruikt. Er is kwantitatief onderzoek uitgevoerd, door middel van genormeerde testen en gestandaardiseerde vragenlijsten. Het kwantitatief onderzoek was gericht op de taal-, aandacht en luistervaardigheden en op het luisteren in alledaagse situaties. Er zijn twee kinderen geselecteerd met een taalontwikkelingsstoornis en luisterproblemen. Zij hebben een startmeting ondergaan, waarna zij de luistertraining hebben gevolgd, vervolgens is er een nameting gedaan. Concluderend kan gezegd worden dat het inzetten van de luistertraining positieve invloed heeft op de prestaties van het kind bij de taal-, aandacht- en luistervaardigheden. De gevonden gegevens over het luisteren in alledaagse situaties laat een minder eenduidig beeld zien. Er is meer en grootschaliger onderzoek nodig om de effecten van luistertraining in kaart te brengen. De effecten van de interventie in alledaagse situaties is nu nog onvoldoende transparant. Verder is het essentieel dat begeleiders van kinderen luisterproblemen kunnen signaleren. Het is namelijk van grote invloed op de algehele ontwikkeling van het kind en deze problemen worden vaak voor andere problemen aangezien

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk