De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De uitbouw van een professionele leergemeenschap op entiteits- en campusniveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De uitbouw van een professionele leergemeenschap op entiteits- en campusniveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Iedere zichzelf respecterende organisatie die aan kwaliteitszorg wenst te doen moet zijn werking evalueren en verfijnen. Hoe kan de meerwaarde van de campusstructuur aangetoond worden? De entiteiten worden extern geëvalueerd door de onderwijs- of zorginspectie, maar de meerwaarde van een campus niet. Een interne evaluatie wordt dus des te belangrijker. Er is in dit praktijkonderzoek gezocht naar een systeem om te weten te komen of iedereen aan boord is en of we in dezelfde richting roeien. Hiertoe werd gekozen om onderzoek te doen naar het al of niet zijn van een professionele leeromgeving. Dit door uit te zoeken wat de voorwaarden hiervoor zijn, te kijken in hoeverre deze reeds voldaan zijn, in welke mate we deze in de toekomst verder wensen uit te bouwen, waarom we dit vinden en hoe we dat weten.

Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat de 7 voorwaarden tot het vormen van een PLG, via het kwaliteitskader van de onderwijsinspectie, als uitgangspunt genomen werden bij het opstellen van de beleidsplannen. Door de wenselijke situatie met betrekking tot het vormen van een PLG te bevragen, kunnen we afleiden dat de teams nog veel groeipotentieel zien en wensen, zowel op entiteitsvlak als op campusvlak. De initiële vraag of de campusstructuur überhaupt een meerwaarde biedt, werd, mede door het bestuderen van de beleidsplannen, beantwoord.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-04-22
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk