De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de invloed van thematisch lezen op leesmotivatie bij leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de invloed van thematisch lezen op leesmotivatie bij leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De betrokkenheid van leerlingen op een school in Noord-Limburg tijdens begrijpend lezen is laag. Het doel van dit onderzoek is daarom het verhogen van de leesmotivatie van leerlingen tijdens begrijpend lezen. De onderzoeksvraag die hieruit volgt, is: Kan het thematisch lezen bijdragen aan hogere leesmotivatie bij leerlingen in de middenbouw? Uit de theorie bleek namelijk dat het thematisch lezen een aanpak zou kunnen zijn die bijdraagt aan leesmotivatie, onder andere omdat het tegemoetkomt aan de drie basisbehoeften van de mens: relatie, competentie en autonomie (Stevens, 2004). Het doel van thematisch lezen is dat leerlingen in groepjes al lezende op zoek gaan naar de antwoorden op hun eigen, vanuit nieuwsgierigheid gestelde vragen over een onderwerp dat hen interesseert.
Het thematisch lezen is uitgeprobeerd in twee groepen 4 en middels observaties en vragenlijsten is bepaald of de aanpak ook in de praktijk zorgt voor hogere leesmotivatie. De resultaten wezen onder andere uit dat de leerlingen méér betrokkenheid toonden tijdens het thematisch lezen. De uiteindelijke conclusie is dat het thematisch lezen inderdaad bij kan dragen aan hogere leesmotivatie bij leerlingen in de middenbouw.
Omdat de volledige overstap van methodegericht begrijpend leesonderwijs naar het thematisch lezen nog te groot is voor de school waar het onderzoek is uitgevoerd, wordt op dit moment aanbevolen dat de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 de stappen van het thematisch lezen gaan doorlopen en de afwisseling zoeken met een actuele methode voor begrijpend lezen die beter aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2018-05-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk