De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

L(h)ast van faalangst

praktijkgericht onderzoek naar hoe we het zorgcontinuüm binnen Campus Hast kunnen bewandelen betreffende het welbevinden van faalangstige leerlingen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

L(h)ast van faalangst

praktijkgericht onderzoek naar hoe we het zorgcontinuüm binnen Campus Hast kunnen bewandelen betreffende het welbevinden van faalangstige leerlingen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit PGO is een weergave van een onderzoeksproces dat plaatsvond op mijn stageschool, Campus Hast, te Hasselt (Vlaanderen). Het onderzoek is vanuit het gedragsdomein uitgevoerd in het kader van mijn Masteropleiding ‘Educational Needs’.

Campus Hast heeft zowel intern als extern een breed zorgaanbod. Er ontbrak echter een belangrijk middel: een geïntegreerd faalangstbeleid. De onderstaande onderzoeksvraag stond daarom in dit PGO centraal: “Hoe kunnen we faalangst preveniëren doormiddel van preventieve en curatieve interventies te implementeren binnen het zorgcontinuüm op Campus Hast?”

In de literatuur worden er diverse verklaringen gegeven voor faalangst. Vaak handelen dergelijke definities over angst waarbij cognitieve, sociale en lichamelijke processen een rol spelen. In contrast tot de veelheid aan literatuur die er te raadplegen valt over de oorzaken en gevolgen van faalangst, zijn er minder studies bekend die de mate van faalangst binnen het onderwijs onderzoeken. Hierdoor heerst ook de onwetendheid over wat scholen hier concreet aan kunnen doen. Het in kaart brengen van de prevalentie van faalangst in onze school én het presenteren van suggestieve interventies, is dan ook de doelstelling die beoogt wordt in dit PGO.

Het onderzoek vangt aan met een verhelderend literatuurgedeelte. Het geeft aan hoe faalangst werkt, welke oorzaken er aan ten grondslag liggen, welke symptomen, soorten en gevolgen te (h)erkennen zijn en welke invloed de school hierop uitoefent. In het tweede deel wordt de faalangstprevalentie onderzocht in onze school. Daarna wordt bekeken wat de school kan doen om dit percentage te verminderen door faalangstinterventies per niveau in het zorgcontinuüm te groeperen. Uit verder onderzoek blijkt door te investeren in preventieve en curatieve interventies, door informatie aan docenten door te spelen en individuele hulpmiddelen ter beschikking te stellen aan studenten, dat faalangst verholpen kan worden. Het eindproduct omvat dan ook een zelfhulpboek voor de leerlingen en een handelingsrepertoire voor het hele schoolpersoneel

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerCampus Hast, te Hasselt (Vlaanderen)
Datum2019-04
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk