De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is een praktijkonderzoek uitgevoerd door twee studenten. Het eerste deel is een casestudy. Hierbij is een individueel SVIB traject ingezet. Het tweede deel is een ontwerpgericht onderzoek. Hierbij is begeleide intervisie met beelden met een multidisciplinair team ingezet. De rode draad door het onderzoek heen is de oplossingsgerichte gespreksvoering. Na de literatuurverkenning zijn er gegevens van de huidige situatie van de groep in het onderzoek verzameld. Daarna heeft het SVIB traject plaatsgevonden met de leerkracht van deze groep. Tijdens dit oplossingsgerichte traject werden de beelden geanalyseerd en besproken gericht op het sensitief en responsief leerkrachtgedrag. Ook zijn er reflectiemodellen ingezet om tot een diepere laag van reflectie te komen. Tijdens de feedbackgesprekken heeft de leerkracht beelden uitgekozen die hij bij de sessie begeleide intervisie wilde tonen aan een team van experts binnen de school. Tijdens de begeleide intervisie met beelden zijn er specifieke vragen aan het multidisciplinaire team voorgelegd en hebben zij de leerkracht feedback gegeven vanuit hun expertise. Er is na afloop een vragenlijst onder de deelnemers van het multidisciplinaire team uitgezet. Tevens zijn er individuele (semigestructureerde) interviews afgenomen bij de deelnemers. Tenslotte is er na een paar maanden nog een evaluatiegesprek geweest met de leerkracht. De bijeenkomsten, feedbackgesprekken, het evaluatiegesprek en interviews zijn vastgelegd op video. Hier zijn verslagen van gemaakt. Alle videobeelden en verslagen zijn uiteindelijke bekeken om een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de beelden te maken en hieruit conclusies te trekken. Deze gegevens zijn verwerkt in het meesterstuk. Daarna zijn de resultaten in het onderzoek vergeleken met de gebruikte theorie. De hieruit ontstane conclusies en aanbevelingen zijn tevens opgenomen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk