De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vaders in beeld: een onderzoek naar de wensen en behoeften van vaders op het gebied van opvoedingsondersteuning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vaders in beeld: een onderzoek naar de wensen en behoeften van vaders op het gebied van opvoedingsondersteuning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit Het Steunpunt Opvoeding in Oosterhout. Het Steunpunt Opvoeding biedt direct ondersteuning bij vragen over opvoeding en heeft daarnaast een preventieve en signalerende functie. Het Steunpunt Opvoeding richt zich op ouders, opvoeders, kinderen en jongeren en andere beroepskrachten.

De aanleiding voor dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds hebben enkele vaders, die gebruik hebben gemaakt van het Steunpunt Opvoeding, de vraag gesteld of er een specifiek aanbod voor vaders werd aangeboden bij het Steunpunt Opvoeding. Vanuit deze vraag is er bij het Steunpunt Opvoeding de gedachte ontstaan dat er behoefte is aan een specifiek aanbod voor vaders. Anderzijds merkte het Steunpunt Opvoeding op dat maar weinig vaders gebruik maakten van het Steunpunt Opvoeding.
Zij vroeg zich af wat hiervan de oorzaak kon zijn en werd benieuwd naar de wensen en behoeften van vaders op het gebied van opvoedingsondersteuning.
In dit onderzoek zijn die wensen en behoeften van vaders op het gebied van opvoedingsondersteuning onderzocht en is bekeken in hoeverre het Steunpunt Opvoeding afgestemd is op deze wensen en behoeften. Daarnaast is er gezocht naar mogelijke oorzaken voor het lage aantal vaders dat gebruik maakt van opvoedingsondersteuning.

Waarom aandacht besteden aan opvoedingsondersteuning aan vaders? Deze vraag is beantwoord door uit te werken wat het belang is van vaders en vaderbetrokkenheid voor de kinderen, de moeders, het gezin, de samenleving en de vaders zelf.

Het literatuur- en praktijkonderzoek hebben geleid tot een conclusie. Deze luidt dat er inderdaad behoefte is aan een opvoedingsondersteunend aanbod voor vaders. Vaders kunnen goed aangeven welke vorm, inhoud en werkwijze dit aanbod zou moeten hebben. Vaders werken graag op een actie- en doelgerichte manier. Ze hebben over het algemeen dezelfde vragen als moeders, maar willen er op een andere manier aan werken. Vaders hebben minder behoefte aan het uitwisselen van ervaringen op basis van gevoelens. Zij willen juist ervaringen uitwisselen met betrekking tot oorzaken en oplossingen van andere vaders. Ook willen ze niet teveel tijd aan kwijt zijn aan een opvoedingsondersteunende activiteit.
De manier waarop het Steunpunt Opvoeding haar aanbod aanbiedt komt niet geheel overeen met deze wensen en behoeften en zal daarom aangevuld of aangepast moeten worden voor vaders.

Het aanpassen of aanvullen van het aanbod van het Steunpunt Opvoeding lijkt echter niet dé oplossing te zijn voor het vergroten van het aantal vaders dat zich richt tot het Steunput Opvoeding, omdat er meerdere factoren een rol spelen.
Het gaat hierbij om maatschappelijk factoren, seksespecifieke eigenschappen, probleembeleving en denkbeelden over man-zijn en vaderschap.

Waar het uiteindelijk op neer komt is dat vaders, door allerlei invloeden, het Steunpunt Opvoeding niet voldoende weten te vinden en zich misschien niet bewust genoeg zijn van hoe belangrijk zij zijn.
De nadruk zal daarom allereerst moeten liggen op het vergroten van de bewustwording van vaders, dat hun betrokkenheid bij de opvoeding en het aanpakken van problemen van groot belang is. Zij moeten zelf willen komen, omdat zij inzien dat dit belangrijk is.
Daarnaast moet het Steunpunt Opvoeding zichzelf actief onder de aandacht gaan brengen bij vaders en hierbij gebruik maken van reeds betrokken vaders en moeders, andere hulpverlenende instanties en leer- en beroepskrachten.

Het product dat bij deze conclusie past is een folder met een informatieve en stimulerende werking.
De vader wordt geïnformeerd over het belang vaderbetrokkenheid en wordt vanuit die gedachte gestimuleerd om na te denken over de rol die hij aanneemt in de opvoeding. Ook wil men vaders door middel van de folder activeren om zich in het geval van problemen tot het Steunpunt Opvoeding te richten. De folder toont aan dat het Steunpunt Opvoeding op een serieuze manier aandacht heeft voor vaders en hun wensen en behoeften. Het ontwikkelen van een specifiek aanbod voor vaders kan vervolgens gezien worden als een streven voor de toekomst.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk