De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfstandig werken aan beter tekstbegrip

Een onderzoek naar de effectiviteit van het zelfstandig werken aan het computerprogramma Tekstbegrip

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Zelfstandig werken aan beter tekstbegrip

Een onderzoek naar de effectiviteit van het zelfstandig werken aan het computerprogramma Tekstbegrip

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Conclusies van het onderzoek naar de effectiviteit van het werken met het interventieprogramma "Tekstbegrip Nederlands", zelfstandig op het leerplein óf in een apart lokaal met procesgerichte feedback van een docent: het interventieprogramma is effectief: het niveau van het tekstbegrip van de leerlingen die ermee gewerkt hebben is gemiddeld meer verbeterd dan van de leerlingen uit de controlegroep; het niveau van tekstbegrip van alle drie de groepen leerlingen is verbeterd; zij genieten allen taakgestuurd onderwijs, deze methode wordt in de literatuur gezien als zeer bevorderend voor het ontwikkelen van tekstbegrip; er is nauwelijks verschil in verbetering van niveau tussen de twee eerste onderzoeksgroepen: wel spreken de leerlingen die in de aparte ruimte met procesgerichte feedback gewerkt hebben zich veel positiever uit over het werken met het interventieprogramma en beoordelen ze hun eigen vorderingen mbt tekstbegrip veel positiever: dit verworven zelfvertrouwen zou op langere termijn ten goede kunnen komen aan de intrensieke leesmotivatie (en daarmee leerresultaten van de leerlingen) Tenslotte wordt geconcludeerd dat de participerende docenten slechts een kleine verbetering van het tekstbegrip constateren bij de onderzochte leerlingen: wellicht hebben de leerlingen moeite met het toepassen van het geleerde in een op zich staand remediërend programma in de dagelijkse onderwijspraktijk. Aanbevolen wordt te gaan werken aan een integraal leesbeleid binnen de vmbo-afdeling van deze school.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk