De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfsturend leergedrag

een onderzoek naar zelfsturend leren op Fontys Sporthogeschool te Eindhoven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zelfsturend leergedrag

een onderzoek naar zelfsturend leren op Fontys Sporthogeschool te Eindhoven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tegenwoordig draait het in het hoger beroepsonderwijs niet meer om het reproduceren van aangeboden kennis, maar om het vermogen en de bereidheid zelf kennis en vaardigheden te verkrijgen. Gezien de veranderende eisen aan afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs betekent dit onder meer dat docenten specifiek aandacht moeten besteden aan het stimuleren van zelfsturing. Binnen de Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) en de Bachelor Sportkunde van Fontys Sporthogeschool is er momenteel weinig zicht op de mate waarin zelfsturing plaatsvindt en de redenen die hieraan ten grondslag liggen.
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre studenten zelfsturend leren en welke determinanten dit gedrag beïnvloeden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In hoeverre is er bij studenten in leerjaar 2, 3 en 4 van de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven sprake van zelfsturend leren en welke determinanten beïnvloeden dit gedrag?

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSportkunde
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerFontys Sporthogeschool te Eindhoven
Datum2017-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk