De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pauze op school: Opladen, ontladen of beladen?

Onderzoek naar hoe het speelgedrag van leerlingen op SBO Noorderlicht verbeterd kan worden zodat zijzelf en anderen een fijne pauze hebben en hiermee de sociale veiligheid vergroot wordt

Open access

Rechten:

Pauze op school: Opladen, ontladen of beladen?

Onderzoek naar hoe het speelgedrag van leerlingen op SBO Noorderlicht verbeterd kan worden zodat zijzelf en anderen een fijne pauze hebben en hiermee de sociale veiligheid vergroot wordt

Open access

Rechten:

Samenvatting

Op SBO Noorderlicht maken ze gebruik van Zien! voor het observeren van het welbevinden, de betrokkenheid en de sociale vaardigheden van leerlingen. De school scoort echter in schooljaar 2019-2020 te hoog op de onderdelen: Andere kinderen doen mij pijn, andere kinderen sluiten mij buiten en andere kinderen lachen mij uit. Hieruit blijkt dat leerlingen zich niet veilig genoeg voelen op school. Het team van SBO Noorderlicht was hier niet tevreden over, zij vinden dat iedereen zich op school veilig moet voelen. Uit gesprekken kwam naar voren dat het team van SBO Noorderlicht het vermoeden heeft dat de onveiligheid van leerlingen voortkomt uit het buitenspelen tijdens de pauzes. Vanuit daar is de volgende onderzoeksvraag opgezet: ‘Hoe kunnen we het speelgedrag van leerlingen op SBO Noorderlicht verbeteren zodat zijzelf en anderen een fijne pauze beleven en hiermee de sociale veiligheid vergroot wordt?’
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er onderzoek gedaan in de vorm van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. Het literatuuronderzoek is opgesteld aan de hand van informatie uit boeken en van internet. Het praktijkonderzoek werd vormgegeven door het afnemen van drie verschillende vragenlijsten. Deze zijn afgenomen bij leerlingen en surveillanten van SBO Noorderlicht en surveillanten van vier andere SBO-scholen.
Uiteindelijk is de conclusie dat er niet één specifieke goede methode bestaat voor een fijne pauze. Uit het onderzoek is dan ook gebleken dat SBO Noorderlicht niet de enige school is die het hebben van een fijne pauze een uitdaging vindt. Ondanks dat is uit het onderzoek naar voren gekomen dat zowel leerlingen als leerkrachten tevreden zijn over hoe de pauzes nu verlopen. Toch is er ruimte voor verandering wat zich voornamelijk uit in de inrichting van het schoolplein, het bieden van goede surveillance en de inzet van goede regels. Hiermee wordt structuur geboden aan leerlingen die dit extra hard nodig hebben, juist in een vrij moment als de pauze.
Dit alles zal bijdragen aan het verbeteren van het speelgedrag van de leerlingen wat invloed zal hebben op de sociale veiligheid die de leerlingen ervaren.Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
PartnerSDO Noorderlicht, Tilburg
Datum2021-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk