De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vroegtijdige signalering van risicoleerlingen

Aanbevelingen voor een structurele aanpak van leerlingen met een verhoogd risico op uitval

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vroegtijdige signalering van risicoleerlingen

Aanbevelingen voor een structurele aanpak van leerlingen met een verhoogd risico op uitval

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Hervion College is een VMBO school in 's-Hertogenbosch waar momenteel 600 leerlingen in de theoretische, kader of beroepsgerichte richting onderwijs volgen. Het Hervion College is een scenario 3 school, dit houdt in dat er gewerkt wordt in open ruimtes, met projecturen waarin veel aandacht is voor vaardigheden en competenties en met vier kernteams per leerjaar. Het kernteam vervult een zeer belangrijk functie ten opzichte van leerlingenbegeleiding waarvan de mentoren de belangrijkste spil zijn, dit zorgt voor een grote verscheidenheid in aanpak en expertise. Mentoren binnen de kernteams hebben echter niet de juiste middelen om met name leerlingen zonder handelingsplan en/of indicatie te begeleiding hetgeen kan leiden tot voortijdig uitval. Dit onderzoek richt zich op de vroegtijdige detectie van deze leerlingen. De hoofdvraag die wordt beantwoord is: Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor een structurele aanpak van leerlingen met een verhoogd risico op uitval in leerjaar drie van het Hervion College? Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is een theoretische studie gedaan naar literatuur die inzicht geeft in risicofactoren, voortijdig schoolverlaten en het pedagogisch klimaat. Dit gecombineerd met de visie van de mentoren van leerjaar 3 heeft geleid tot het afnemen van de Klimaatschaal onder 158 derde klas leerlingen en de 8 mentoren. Hierin wordt gevraagd naar de tevredenheid van de leerlingen en mentoren over het pedagogisch klimaat in de klas. De uitkomsten van deze vragenlijsten zijn geanalyseerd op basis van persoonsgegevens, schaalvragen en opmerkingen. Deze data-analyse geeft weer dat de Klimaatschaal een betrouwbaar middel is om eventuele risicoleerlingen vroegtijdig te detecteren. Samen met de bestudeerde theorie zijn onderbouwde en realistische adviezen uitgewerkt om de leerlingenbegeleiding op het Hervion College te verbeteren. Hierbij is een belangrijk advies dat door het afnemen van de Klimaatschaal en het door een zorgdocent uitgevoerde 10 stappenplan een meer gestructureerde begeleiding aan risicoleerlingen geboden kan worden, hetgeen zal leiden tot een verkleining van het aantal voortijdig schoolverlaters. Dit onderzoek kan gezien worden als een hulpinstrument voor de optimalisering van de structurele leerlingenbegeleiding

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerHervion College ('s-Hertogenbosch)
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk