De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wanneer het tijd is om het ongezegde te zeggen en verbinding te maken

een onderzoek rond psychologische veiligheid

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Wanneer het tijd is om het ongezegde te zeggen en verbinding te maken

een onderzoek rond psychologische veiligheid

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over hoe de psychologische veiligheid binnen een ondersteuningsnetwerk bevorderd wordt aan de hand van het model van Van der Loo en Beks (2021). Hierbij wordt er onderzocht hoe ondersteuners van het netwerk, die tevens in de interne leergroep groepsdynamiek zitten, actiegericht kunnen bijdragen aan de psychologische veiligheid in hun regioteam. Na de probleemanalyse krijgt het begrip psychologische veiligheid inhoud via literatuurstudie. Hieruit is volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe kunnen, de leden van de leergroepGD van ONWx, de psychologische veiligheid in hun regioteam bevorderen aan de hand van acties uit het model van Van der Loo en Beks (2021)?

Het onderzoek is een kwalitatief actiegericht praktijkonderzoek waarbij de respondenten van elk regioteam korte acties uitvoeren om de psychologische veiligheid te verhogen. Er wordt gestart met een vorming rond psychologische veiligheid waarna een groepsgesprek volgt met de respondenten rond de noden om deze acties uit te voeren. Daarna gaat elk lid van de leergroep aan de slag in het eigen regioteam. In een tweede groepsgesprek bespreken we ervaringen, effecten en knelpunten. In een slotgesprek volgt een bespreking van de gecodeerde onderzoeks-data en mogelijke vervolgtrajecten.

Ruimte en tijd maken blijkt essentieel om psychologische veiligheid in een team te stimuleren zodat iedereen zijn potentieel kan tonen. Om dit mogelijk te maken zijn er zowel persoonlijke als organisatorische noden die invulling nodig hebben. Vorming, coaching, een opvangnet en een juiste rolverdeling spelen hierin een belangrijke rol. Er ontstonden tijdens dit onderzoek ook nieuwe vragen rond het spanningsveld tussen authenticiteit en betrokkenheid, de ideale groepsgrootte en een juiste taakverdeling om dit groepsproces voldoende efficiënt te maken.

Het resultaat van dit onderzoek is dat psychologische veiligheid op de agenda is gekomen binnen het ondersteuningsnetwerk. Psychologische veiligheid ontwikkelen in een organisatie is een proces dat nooit af is omdat het gaat over intermenselijke relaties die voortdurend in ontwikkeling zijn. Aan het einde van dit onderzoek zijn er concrete handvatten en aanbevelingen geformuleerd om dit thema blijvend onder de aandacht te houden.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-07-12
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk