De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schoolwide Positive Behavior Support

leerkrachtvaardigheden in het groene en gele interventieniveau

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Schoolwide Positive Behavior Support

leerkrachtvaardigheden in het groene en gele interventieniveau

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Basisschool A. hanteert de aanpak SWPBS (Golly & Sprague, 2013) als actief veiligheidsbeleid. Afgelopen drie schooljaren zijn besteed aan het implementeren van de groene aanpak, maar dit bleek niet voor alle leerlingen voldoende. Door intern begeleiders en het PBS-team van basisschool A. is geconstateerd dat leerkrachten bij risicoleerlingen waar de groene aanpak niet voldoende is, handelingsverlegen blijken. Daarmee is dit onderzoek gericht op de inventarisatie van de manier waarop leerkrachten momenteel omgaan met risicoleerlingen die volgens SWPBS baat hebben bij de gele aanpak, om inzicht te krijgen in de begeleidingsbehoeften van leerkrachten van basisschool A. in het toepassen van de gele aanpak bij risicoleerlingen. Wat leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Op welke manier gaan leerkrachten op basisschool A. momenteel om met risicoleerlingen die, volgens SWPBS, baat hebben bij de gele aanpak? Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van drie onderzoeksmethoden: zes niet-participerende observaties, twee interviews met intern begeleiders en dertien enquêtes onder alle leerkrachten met een eigen groep en de vakdocent gymnastiek. De conclusie die getrokken kan worden uit de resultaten is dat leerkrachten momenteel de verantwoordelijkheid voor de aanpak van risicoleerlingen bij het managementteam neerleggen, zonder dat het stappenplan van de Gedragsfunctieanalyse wordt toegepast. De groene aanpak blijkt nog niet bij alle leerkrachten in orde. Bij risicoleerlingen die nog niet op het gele interventieniveau begeleid worden, onderhouden leerkrachten nauw contact met ouders. Aanbevolen wordt om met alle leerkrachten een SWPBS Scholingsdag voor borging bij te wonen en een studieochtend gericht op de Gedragsfunctieanalyse te organiseren.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2018-04-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk