De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begrijpend lezen

Een fundamentele vaardigheid voor leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Begrijpend lezen

Een fundamentele vaardigheid voor leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoeksvraag: Welk resultaat is zichtbaar na een half jaar werken met de nieuwe methode begrijpend leesonderwijs (Kidsweek) in de bovenbouw, betreffende de door het bovenbouwteam gestelde doelen van een reguliere dorpsbasisschool in het zuiden van het land? Opzet: Ik heb evaluatieonderzoek gedaan. De beginsituatie, de weg en middelen en de bereikte resultaten zijn geanalyseerd om vast te stellen of bewuste interventies hebben geleid tot de beoogde doelen. Het bovenbouwteam is als focusgroep betrokken geweest. Door middel van literatuurstudie, overleg in de focusgroep, een vragenlijst, een zelfscorelijst, observaties en gestandaardiseerde toetsing zijn data verzameld. Conclusies: De onderzoeksresultaten laten zien dat de scores van de landelijke Cito toetsing begrijpend lezen en woordenschat nog steeds laag zijn. De leerlingen scoren positief op motivatie. De leerlingenbetrokkenheid wisselt gedurende lesfasen. Praten over doelen, inhoudelijk feedback geven en reflecteren met de leerlingen vragen verdere ontwikkeling. Het lesdoel en de bruikbaarheid van het geleerde is nog niet voor alle kinderen duidelijk genoeg. Er is een samenhang te zien tussen zwakkere leerlingenbetrokkenheid en zwakkere leerkrachtvaardigheden. "Modeling" is een goed ontwikkelde leerkrachtvaardigheid. Vervolgstappen: Met de focusgroep zijn een aantal ontwikkelpunten bepaald. Als prioriteit is gekozen voor bewustwording van de functie van begrijpend lezen en voorbereiding op de toetsvorm van Cito begrijpend lezen. De andere ontwikkelpunten worden in de toekomst verder aangepakt.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk