De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kijk juf, ik werk zelf.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kijk juf, ik werk zelf.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgerichte is gezocht naar een manier om de huidige werkwijze in groep drie beter af te stemmen op de werkwijze bij de kleutergroepen. De volgende onderzoeksvraag is daarom gesteld als doel van dit onderzoek: Hoe kan de taakgerichtheid en zelfstandige werkhouding opgebouwd in de kleutergroepen in een doorgaande lijn worden doorgezet in groep drie? De leerkrachten van groep drie hebben in hun dagelijkse werk ervaren dat leerlingen de overgang naar groep drie lastig vinden. Dit blijkt uit het interview met de leerkracht. Er wordt verwacht dat leerlingen taakgericht en betrokken aan het werk gaan met de nieuwe lesstof die aangeboden wordt. Uit observaties blijkt echter dat in de praktijk leerlingen de taakgerichtheid en betrokkenheid verliezen naarmate ze langer in groep drie zitten. Uit de vragen aan de leerlingen blijkt dat bijna de helft van de leerlingen het niet fijn vinden in groep drie. De redenen die zij daarvoor geven zijn dat ze veel moeten luisteren en bijna niet meer mogen spelen. In de kleutergroepen werken ze volgens het principe van de basisontwikkeling. Dit sluit aan bij het ontwikkelingsgericht onderwijs. Men gaat uit van de ontwikkelingen van het kind. Doormiddel van het opzetten van een focusgroep is in dit actieonderzoek gewerkt aan het opzetten van een andere werkwijze in groep drie. Er is een start gemaakt om de werkwijze bij het aanvankelijk lezen in deze groep aan te passen. Om te kijken welke werkwijze het beste aansluit is er een vergelijking gemaakt tussen hoe de leerlingen nu in groep drie werken, hoe er in de kleutergroepen gewerkt wordt en hoe groep drie de werkwijze hierop aan kan passen. Met behulp van deze interventie is een nieuwe werkwijze vastgesteld. Leerlingen werken nu zelfstandiger en meer op hun eigen niveau dan bij de oude werkwijze. De lesstof is nu beter aangepast op de individuele leerling. Na enige tijd te werken met de nieuwe werkwijze blijkt uit de vragen aan de leerlingen dat zij het werken in groep drie op deze manier prettiger vinden. Ook de leerkracht geeft in het laatste interview aan dat leerlingen nu taakgerichter en zelfstandiger aan het werk zijn door de vernieuwde werkwijze

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk