De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CHP Zuidoost Brabant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

CHP Zuidoost Brabant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De CHP Zuidoost Brabant wil zichzelf profilering bij de omgeving. Daarom hebben we eerst gekeken wat de CHP verstaat onder profilering en welke doelen willen ze bereiken met deze profilering.

Tijdens de kennismakingsgesprekken met het bestuur en de directie hebben we de opdracht omschreven. De opdracht is door de directie en het bestuur opgesteld, omdat externe communicatie volgens hen bijdraagt aan het voorkomen van negatieve publiciteit.

Het bestuur en de directie denken het volgende te bereiken met externe communicatie:
• Door te laten zien wie de CHP is en wat ze doen.
• Wat de doelen zijn en waar ze als CHP voor staan.
• Door te laten zien dat ze het niet zo slecht doen als organisatie.
• Door een open en eerlijke relatie met de omgeving te onderhouden.
• Ook belangrijk is wat de omgeving van de CHP wil weten.
• Ze willen weten hoe ze zichzelf kunnen profileren.


Het Doel van de opdracht is volgens de directie en het bestuur:
• Laten zien wie de CHP Zuidoost Brabant is.
• Wat de organisatie doelen zijn.
• Verankerd in de maatschappij liggen als organisatie.
• Dat de CHP het niet zo slecht doet als de omgeving denkt.

Na het formuleren van de doelen hebben we een centrale vraag opgesteld. Vanuit deze centrale vraag zijn we de hele opdracht in gaan vullen. Om goed antwoord te kunnen geven op de centrale vraag hebben we deze opgedeeld in deelvragen. De centrale vraag waar we vanuit zijn gegaan is:

Met behulp van welke middelen kan de CHP zich profileren in de omgeving?

Deelvragen:
• Wat is een profilering?
• Waarom is profileren nodig?
• Hoe kun je je als organisatie profileren?
• Door wie wordt de omgeving gevormd?
• Wat is er nodig om de CHP Zuidoost Brabant te profileren?

In de centrale vraag hebben we profilering genoemd. Het is daarom belangrijk om te weten wat profilering eigenlijk is. Er is geen letterlijke definitie te schetsen, maar we hebben wel een goede omschrijving gevonden in de literatuur.

Profilering
Positionering gaat vooraf aan profilering. Eerst stelt een organisatie vast welke positie ze in willen nemen in de omgeving. Voor de CHP Zuidoost Brabant kan positionering ingevuld worden als het schetsen van een positief beeld bij de omgeving over het bestaan en over hoe de dienst wordt ingevuld.

Om je als organisatie te kunnen plaatsen in de omgeving dient helder te zijn waarmee? Er moet dus een profiel geschetst worden. Dit profiel breng je naar buiten door middel van communicatiemiddelen.

Waarom profileren?
Tegenwoordig verwacht de omgeving dat een organisatie naar buiten komt. Zichtbaarheid wordt bijna afgedwongen door de media. Doordat de omgeving, de maatschappij, steeds mondiger wordt is er meer behoefte aan inzicht in een organisatie. De maatschappij wil de organisatie graag beoordelen. Als de organisatie zelf niet naar buiten komt met haar verhaal, dan bestaat de kans dat de omgeving dit voor de organisatie gaat doen.

Na het lezen van de literatuur kwamen we uit bij Van Riel . Van Riel geeft aan dat een organisatie zichzelf kan profilering door middel van een corporate story. Hiervoor heb je als organisatie wel identiteitskenmerken nodig. Hiervoor hebben we de missie, visie en kernwaarden gebruikt.

Corporate story
Een corporate story is het centrale verhaal van de organisatie, in dit geval het verhaal van de CHP Zuidoost Brabant. Dit verhaal moet vanuit gemeenschappelijke vertrekpunten worden gecreëerd. Deze vertrekpunten zijn woorden die de kernwaarden van een organisatie op communicatiegebied samenvatten. Dit is echter niet voldoende volgens Van Riel. Hij is van mening dat verhalen iets over de organisatie zeggen, net zoals de bedrijfsgeschiedenis.

De corporate story heeft twee doelen:
• De identificatie van de eigen medewerkers met de organisatie te vergroten,
• Het bedrijf succesvol te positioneren ten opzichte van de concurrentie.

Vervolgens hebben we handvatten aangereikt hoe de CHP Zuidoost Brabant de corporate story in kan vullen. Dit kan door gebruik te maken van metaforen. Wij hebben eigenschappen van verschillende dieren gebruikt waarmee de CHP Zuidoost Brabant geassocieerd kan worden.

We hebben gebruik gemaakt van drie metaforen: Mieren, Tijgers en Vlinders. De CHP kan zelf een andere metafoor kiezen die het beste bij de organisatie past.

Zevenstappenplan

Een corporate story kan geïmplementeerd worden aan de hand van het zevenstappenplan dat Van Riel beschrijft. Deze stappen staan beschreven in hoofdstuk 7.

De zeven stappen bestaan uit:
1. uitgangspunten vaststellen
2. Prioriteiten met betrekking tot de omgeving
3. Prioriteiten met betrekking tot communicatiedoelen
4. Belofte vaststellen
5. Creatief concept ontwikkelen
6. Mediakeuze bepalen
7. Pretest campagne concept

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
AfstudeerorganisatieCentrale Huisartsen Posten, Zuidoost Brabant
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk