De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is stabiliteit in standfase gerelateerd aan activiteitenniveau? * Rol van een krachtenplatform bij classificering K-level *

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Is stabiliteit in standfase gerelateerd aan activiteitenniveau? * Rol van een krachtenplatform bij classificering K-level *

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Dit onderzoek is geschreven in opdracht van de Fontys Hogeschool Eindhoven en Roessingh Revalidatie Techniek in Enschede met als doelstelling om af te studeren.
In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen stabiliteit in de standfase en het activiteitenniveau van een prothesedrager van de onderste extremiteit. Om dit meetbaar te maken is dit onderzocht door Centre of Pressure (CoP) verplaatsing op een krachtenplatform. Het betreft een pilotstudie van acht personen met een beenamputatie en acht gezonde personen.
De reden hiervoor is dat in het orthopedisch werkveld prothesedragers van de onderste extremiteit ingedeeld zijn op verschillende activiteitenniveaus (K-levels). Daarvoor geldt voor de gebruiker dat hij na amputatie zijn exteroceptief en proprioceptief gevoelswaarde voor een gedeelte zal moeten missen. Dit gemis kan invloed hebben op de stabiliteit van de patiënt tijdens gewichtsname op het prothesebeen (Loading response). De geamputeerde zal zijn looppatroon hierop aanpassen om toch veilig en efficiënt te kunnen lopen.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de meetmethodiek uit het onderzoek van Schmid, waarin de voet verdeeld is in een voorste en achterste segment. Daarbij is de CoP verplaatsing gemeten onder de voet en dit is vergeleken tussen de segmenten. Hieruit is gebleken dat de geamputeerde als strategie voor het gemis van zijn been langer op zijn voorvoet blijft staan van zijn niet aangedane zijde. Deze strategie geeft de gebruiker de mogelijkheid om het gemis aan stabiliteit te compenseren.
De uitkomst van deze pilotstudie is dat er een verband lijkt te zijn tussen activiteitenniveau en stabiliteit. Uit de metingen blijkt namelijk een trend waarneembaar dat bij K1 gebruikers de CoP snelheid waarmee de CoP verplaatst in de voorvoet lager is dan hiërarchisch hogere K-levels. Hieruit is af te leiden dat een gebruiker met een hogere K-level minder aanspraak maakt op zijn compensatie strategie ten behoeve van stabiliteit dan een gebruiker met een lagere K-level. Het gemeten effect is zwak en daar het aantal deelnemers aan deze studie laag was, is de betrouwbaarheid onvoldoende.
Aanbeveling is om deze pilotstudie te vervolgen met een breder opgezet vervolgonderzoek op een grotere groep gebruikers om de trend te bevestigen en de betrouwbaarheid van de uitkomst te verhogen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingOrthopedische Technologie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerRoessingh Revalidatie Techniek, Enschede
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk