De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heeft het zittende studentenleven inlvoed op de gezondheidstoestand?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Heeft het zittende studentenleven inlvoed op de gezondheidstoestand?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Het doel van dit onderzoek is het screenen van 1e jaar fysiotherapie studenten van Fontys Paramedische Hogeschool en nagaan of er bij deze doelgroep een correlatie aanwezig is tussen het sedentair gedrag (SG) en cardio-metabool risico.
Methode: Voor het in kaart brengen van het SG is er gebruik gemaakt van de Sedentary Behavior Questionnaire. Het cardio-metabool risico werd bepaald met behulp van een gevalideerde risicoscore van het Preventie Consult. De data is geanalyseerd door middel van beschrijvende statistiek van de voorkomende risicofactoren, de hieruit berekende risicoscore en het SG. Vervolgens is er een correlatiecoëfficiënt berekend met behulp van de Spearman's Rho.
Resultaten: 52,2 % van studenten had geen verhoogde risicoscore (score 0) en 48,8% had wel een verhoogd risicoscore (score ≥ 1). Het aantal uur besteed aan SG heeft voor een doordeweekse dag een mediaan van 7,3 uur en voor een weekenddag een mediaan van 7,6 uur. De correlatiecoëfficiënt tussen de parameters bedraagt r = 0,044 met een significantiewaarde van P = 0,594.
Conclusie: Er is geen significante correlatie aanwezig tussen het sedentair gedrag en het risico op cardiometabole aandoeningen bij 1e jaar fysiotherapie studenten van Fontys Paramedische Hogeschool.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk