De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geef KANS geen kans! Voorlichtingsfilm voor studenten aan de technische Hogeschool te Venlo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geef KANS geen kans! Voorlichtingsfilm voor studenten aan de technische Hogeschool te Venlo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Technische Hogeschool te Venlo heeft aangegeven dat er behoefte is aan een voorlichtingsprogramma voor informaticastudenten over de risico's van beeldschermwerk. De studenten hebben onvoldoende kennis met betrekking tot Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (KANS). Tevens ontbreekt een voorlichtingsprogramma om die kennis over te dragen.
De voorlichting moet zich richten op de vraag: 'wat zijn nu wel en niet de risico's verbonden aan het werken met een beeldscherm en hoe moet de student daarmee omgaan?'

Doel
Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen en uitvoeren van een onderbouwd en structureel uitvoerbaar voorlichtingsprogramma ter preventie van KANS als gevolg van beeldschermwerk bij studenten van de Technische Hogeschool te Venlo.

Methode
Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar KANS en naar voorlichting aan studenten. Het voorlichtingsprogramma is gebaseerd op beschikbare literatuur, bestaande voorlichtingsprogramma's en is ontwikkeld volgens de methodieken van Intervention Mapping.

Resultaten
Het ontwikkelde voorlichtingsprogramma is uitgevoerd bij eerstejaars studenten informatica aan de Technische Hogeschool te Venlo. Om structurele voorlichting mogelijk te maken is er tevens een handleiding ontwikkeld. Deze handleiding wordt als onderwijsmateriaal gebruikt binnen de opleiding fysiotherapie.

Conclusie
Na uitvoering van het voorlichtingsprogramma is gebleken dat het programma goed uitvoerbaar is. Verwacht wordt dat structurele voorlichting op de Technische Hogeschool te Venlo goed is te realiseren.
Summary

The technical college in Venlo indicated that there is need for an information program for computer science students about the risks of working with a computer. The students have insufficient knowledge about Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder (CANS). Furthermore, an information program to transfer the knowledge is missing. The information has to focus on the question: 'what are the risks that are related to working with a computer and how should the student handle this?'

Objective
The goal of this graduation project is to develop and to preform a founded and structural executable information program for prevention of CANS caused by working with computers of students of the technical college in Venlo.

Method
A literature study is performed both on KANS and on informing students. The information program 'Give CANS no chance' is based on available literature, existing information programs and is further developed according to the methods from Intervention Mapping.

Results
The information program is performed on first year information technology students at the technical college in Venlo. To enable annual execution of the information program a manual was developed. This manual will be used as education material within the vocational training of physical therapy.

Conclusion
After the information program is executed, it appeared that the program is feasible. It is expected that structural information on the technical college in Venlo is well realisable.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Partner-
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk