De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als ik leer hoe ik leer, leer ik meer

hoe het TASC-model de metacognitieve vaardigheden van hoogbegaafde leerlingen verbetert

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden
Winnaar 10xBeter Onderzoeksprijs van Fontys 2019

Als ik leer hoe ik leer, leer ik meer

hoe het TASC-model de metacognitieve vaardigheden van hoogbegaafde leerlingen verbetert

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden
Winnaar 10xBeter Onderzoeksprijs van Fontys 2019

Samenvatting

In dit onderzoek staat de hoogbegaafde leerling centraal. Het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen vraagt om een uitdagende aanpak. Uit de praktijk blijkt dat wanneer leerlingen uitdagende lesstof krijgen en zij gezien worden door hun leraar, zij toch niet altijd tot hoge prestaties komen. Op de school waar ik dit onderzoek uitvoer, wordt gezocht naar een passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Ik probeer binnen de huidige mogelijkheden van de school en leraren het lesaanbod voor de hoogbegaafde leerlingen te verbeteren, al is de situatie voor hoogbegaafde leerlingen op de onderzoeksschool nog niet optimaal Om aan te kunnen sluiten bij de situatie van de onderzoeksschool doe ik eerst vooronderzoek. Uit deze verkenning rijst de hulpvraag van de leraren: Hoe leren wij onze hoogbegaafde leerlingen leren? Na het theoretische deel van het onderzoek wordt duidelijk dat bij het leerproces metacognitieve vaardigheden een grote rol spelen. Ik besluit te onderzoeken of het TASC-model van Belle Wallace (2000) geschikt is om de hoogbegaafde leerlingen op de onderzoeksschool te leren leren. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Welke invloed heeft het gebruik van het TASC-model op het leerproces van begaafde leerlingen tijdens het maken van verrijkingstaken? Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag betrek ik twee onderzoeksgroepen bij de interventie. Uiteraard worden de leerlingen die centraal staan betrokken bij de uitvoering en uitkomst van het onderzoek, maar ook de leraren. Zij zijn degenen die het TASC-model in de praktijk moeten gaan inzetten. De leerlingen en leraren uit diverse groepen binnen de school werken gedurende 11 weken met het TASC-model tijdens verrijkingstaken voor rekenen. Het resultaat van deze periode leid ik af uit observaties, vragenlijsten en interviews. Uit de analyse van de verschillende onderzoeksmethoden blijkt dat de metacognitieve vaardigheden verbeterd zijn, met name het stellen en evalueren van doelen wordt vaker door de leerlingen gedaan. Op basis hiervan is het de school aan te raden verder te werken met het TASC-model, opdat, naarmate de leerlingen langer met het TASC-model werken, zij zich meerdere vaardigheden eigen maken. Daarbij moet wel in het oog gehouden worden dat er een grote rol voor de leraren is weggelegd als coach om de leerlingen te begeleiden bij het gebruik van het TASC-model. Hoogebegaafde leerlingen hebben behoefte aan begeleiding net zoals normaal begaafde leerlingen dat hebben. Gelukkig is een van de kernpunten van TASC de interactie met de leraar en mede daarom is dit model geschikt om leerlingen te helpen bij het leren. Om hen te leren leren.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk